Els 400 alumnes d'escoles oficials d'idiomes afectats pel canvi de normativa conservaran el títol de català

La Generalitat ha informat les escoles oficials d'idiomes (EOI) catalanes que els 400 alumnes que des del curs 2007-2008 han obtingut el títol de català dels nivells C i D als seus centres conservaran el certificat. Fa uns dies, una adaptació a la normativa europea provocava que les conselleries de Vicepresidència i Educació informessin als alumnes de la pèrdua dels títols corresponents als nivells C i D: de suficiència i d'especialització. Així, aquests alumnes mantindran la certificació prevista en la normativa antiga i, a partir d'ara, les EOI treballaran amb el govern el nou currículum de català que han d'impartir per adaptar-se a la normativa espanyola i europea.
Els 400 alumnes d'escoles oficials d'idiomes afectats pel canvi de normativa conservaran el títol de català
Barcelona

Els 400 alumnes d'escoles oficials d'idiomes afectats pel canvi de normativa conservaran el títol de català

La Generalitat ha informat les escoles oficials d'idiomes (EOI) catalanes que els 400 alumnes que des del curs 2007-2008 han obtingut el títol de català dels nivells C i D als seus centres conservaran el certificat. Fa uns dies, una adaptació a la normativa europea provocava que les conselleries de Vicepresidència i Educació informessin als alumnes de la pèrdua dels títols corresponents als nivells C i D: de suficiència i d'especialització. Així, aquests alumnes mantindran la certificació prevista en la normativa antiga i, a partir d'ara, les EOI treballaran amb el govern el nou currículum de català que han d'impartir per adaptar-se a la normativa espanyola i europea.
Actualitzat
Els afectats eren estudiants del nivell C i D de català.

Els afectats eren estudiants del nivell C i D de català.

Segons es va informar fa uns dies, la irregularitat es produïa en adaptar el decret català al reial decret nacional sobre la normativa europea, que afectava els 400 alumnes matriculats aquest curs i els que van obtenir el títol els cursos 2007-2008 i 2008-2009.