El País Basc s'assegura "salvaguardar" l'aprenentatge de l'euskera a les aules després d'arribar a un acord amb el govern espanyol

Barcelona (ACN).- El govern del País Basc s'ha assegurat la capacitat per determinar l'aprenentatge de l'euskera a les aules i la relació entre els consells escolars i les direccions dels centres educatius després d'arribar a un acord amb l'executiu espanyol. La Lomce estableix en l'article 38.4 que les administracions educatives han d'integrar una "proporció raonable" entre la llengua castellana i la cooficial perquè es garanteixi el domini d'ambdues i es reserva el dret de l'Estat d'intervenir en el sistema autonòmic en cas que no es pugui garantir. Amb l'acord, el Ministeri no podrà intervenir perquè reconeix que la legislació basca "ja garanteix un ús d'ambdues llengües amb criteris de proporcionalitat raonable".
El País Basc s'assegura "salvaguardar" l'aprenentatge de l'euskera a les aules després d'arribar a un acord amb el govern espanyol

El País Basc s'assegura "salvaguardar" l'aprenentatge de l'euskera a les aules després d'arribar a un acord amb el govern espanyol

Barcelona (ACN).- El govern del País Basc s'ha assegurat la capacitat per determinar l'aprenentatge de l'euskera a les aules i la relació entre els consells escolars i les direccions dels centres educatius després d'arribar a un acord amb l'executiu espanyol. La Lomce estableix en l'article 38.4 que les administracions educatives han d'integrar una "proporció raonable" entre la llengua castellana i la cooficial perquè es garanteixi el domini d'ambdues i es reserva el dret de l'Estat d'intervenir en el sistema autonòmic en cas que no es pugui garantir. Amb l'acord, el Ministeri no podrà intervenir perquè reconeix que la legislació basca "ja garanteix un ús d'ambdues llengües amb criteris de proporcionalitat raonable".