El nombre d'impagaments es redueix un 40% en l'últim any

La crisi no s'apaga, però alguns elements mostren signes de millora. És el cas dels impagaments, que han registrat un descens del 39% en un any. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), al mes d'octubre es van deixar de pagar un total de 405.000 conceptes. Això vol dir que gairebé 5 de cada 100 conceptes no s'han pagat. Canàries i la comunitat de Madrid són les que tenen un percentatge més alt d'impagats. Catalunya se situa en la mitjana espanyola, tot i que pel que fa a l'import de diners és la que menys deu.
El nombre d'impagaments es redueix un 40% en l'últim any
Barcelona

El nombre d'impagaments es redueix un 40% en l'últim any

La crisi no s'apaga, però alguns elements mostren signes de millora. És el cas dels impagaments, que han registrat un descens del 39% en un any. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), al mes d'octubre es van deixar de pagar un total de 405.000 conceptes. Això vol dir que gairebé 5 de cada 100 conceptes no s'han pagat. Canàries i la comunitat de Madrid són les que tenen un percentatge més alt d'impagats. Catalunya se situa en la mitjana espanyola, tot i que pel que fa a l'import de diners és la que menys deu.
Actualitzat
El cobrador del frac (Foto: Arxiu)

El cobrador del frac té menys feina ara que fa un any. (Foto: Arxiu)

Menys efectes impagats i menys diners. Pel que fa al primer concepte, les dades de l'INE demostren que hi ha un descens del 39% dels efectes impagats. A més, l'import total dels efectes és de 911 milions, un 60% menys que a l'octubre del 2008. Així, l'import mitjà dels efectes impagats és de 2.245 euros, el 35,1% menys que a l'octubre del 2008.

Catalunya és la comunitat amb més efectes impagats, amb un total de 138.298. En valors absoluts també té l'import més gran, 223,6 milions d'euros, però en termes relatius és la que menys deu de mitjana.