Aena i els controladors acorden tancar el conveni col·lectiu abans del 31 de gener

Madrid (ACN).- Aena i els controladors han acordat aquest dijous un procediment de negociació que consisteix en sotmetre les discrepàncies que puguin sorgir en les converses sobre el segon conveni col·lectiu a un procediment arbitral, les decisions del qual hauran de ser acatades per les dues parts i seran d'obligat compliment. Ambdues parts també s'han compromès a tancar la negociació abans del 31 de gener del 2011 i en cas de sobrepassar aquesta data deixar que l'àrbitre, escollit abans del 12 de gener, determini una decisió. Si no hi ha cord sobre a designació de l'àrbitre, les negociacions es donaran per finalitzades a partir d'aquesta data.
Aena i els controladors acorden tancar el conveni col·lectiu abans del 31 de gener

Aena i els controladors acorden tancar el conveni col·lectiu abans del 31 de gener

Madrid (ACN).- Aena i els controladors han acordat aquest dijous un procediment de negociació que consisteix en sotmetre les discrepàncies que puguin sorgir en les converses sobre el segon conveni col·lectiu a un procediment arbitral, les decisions del qual hauran de ser acatades per les dues parts i seran d'obligat compliment. Ambdues parts també s'han compromès a tancar la negociació abans del 31 de gener del 2011 i en cas de sobrepassar aquesta data deixar que l'àrbitre, escollit abans del 12 de gener, determini una decisió. Si no hi ha cord sobre a designació de l'àrbitre, les negociacions es donaran per finalitzades a partir d'aquesta data.