L'Oficina Municipal d'Informació del Consumidor de Cambrils va atendre unes 500 consultes i reclamacions l'any 2007

Cambrils (Baix Camp).- L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) de Cambrils va atendre al llarg de l'any 2007 un total de 501 consultes i reclamacions, cosa que suposa un increment del 75,8% respecte al 2006. De totes aquestes assistències, 261 van ser reclamacions, denúncies o queixes, xifra que representa el 52,1%. Les 240 restants es van deure a consultes o assistències tècniques, un 47,9% del total. Aquest equilbri entre consultes i reclamacions no es va produir en l'exercici del 2006, quan les consultes només van representar el 32% de les 359 assistències fetes. El consistori cambrilenc considera que aquesta paritat es deu a que les campanyes de prevenció han fet efecte. Un 25,5% de les assistències fetes per l'OMIC de Cambrils van estar relacionades amb el camp de les telecomunicacions.
L'Oficina Municipal d'Informació del Consumidor de Cambrils va atendre unes 500 consultes i reclamacions l'any 2007

L'Oficina Municipal d'Informació del Consumidor de Cambrils va atendre unes 500 consultes i reclamacions l'any 2007

Cambrils (Baix Camp).- L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) de Cambrils va atendre al llarg de l'any 2007 un total de 501 consultes i reclamacions, cosa que suposa un increment del 75,8% respecte al 2006. De totes aquestes assistències, 261 van ser reclamacions, denúncies o queixes, xifra que representa el 52,1%. Les 240 restants es van deure a consultes o assistències tècniques, un 47,9% del total. Aquest equilbri entre consultes i reclamacions no es va produir en l'exercici del 2006, quan les consultes només van representar el 32% de les 359 assistències fetes. El consistori cambrilenc considera que aquesta paritat es deu a que les campanyes de prevenció han fet efecte. Un 25,5% de les assistències fetes per l'OMIC de Cambrils van estar relacionades amb el camp de les telecomunicacions.