La Diputació de Tarragona promou l'estudi de l'impacte dels nivells de pol·len i espores de fongs sobre la salut pública

Tarragona (ACN).- La Diputació col·labora, a través de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública i Territori del Servei d'Assistència Municipal, amb la Xarxa Aerobiològica de Catalunya en l'anàlisi de l'impacte del pol·len i les espores de fongs en la salut pública. Les partícules de pol·len i espores poden provocar les anomenades al·lèrgies primaverals. L'estudi posa de manifest que aquestes partícules tenen una evolució anàrquica, és a dir, la seva concentració a l'atmosfera varia molt, provocant la millora o l'empitjorament de l'al·lèrgia. L'estudi dels nivells de pol·len es du a terme a través de les estacions aerobiològiques. A les comarques tarragonines n'hi ha dues: a Roquetes-Observatori de l'Ebre i a Tarragona.
La Diputació de Tarragona promou l'estudi de l'impacte dels nivells de pol·len i espores de fongs sobre la salut pública

La Diputació de Tarragona promou l'estudi de l'impacte dels nivells de pol·len i espores de fongs sobre la salut pública

Tarragona (ACN).- La Diputació col·labora, a través de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública i Territori del Servei d'Assistència Municipal, amb la Xarxa Aerobiològica de Catalunya en l'anàlisi de l'impacte del pol·len i les espores de fongs en la salut pública. Les partícules de pol·len i espores poden provocar les anomenades al·lèrgies primaverals. L'estudi posa de manifest que aquestes partícules tenen una evolució anàrquica, és a dir, la seva concentració a l'atmosfera varia molt, provocant la millora o l'empitjorament de l'al·lèrgia. L'estudi dels nivells de pol·len es du a terme a través de les estacions aerobiològiques. A les comarques tarragonines n'hi ha dues: a Roquetes-Observatori de l'Ebre i a Tarragona.