La Biblioteca del Casino de Manresa amplia l'oferta de serveis informàtics

Manresa.- La Biblioteca Casino de Manresa ha estat seleccionada pel Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona per formar part de la prova pilot d'un nou servei anomenat 'Internet i +', que permetrà utilitzar programes d'ofimàtica, com processadors de textos o fulls de càlcul, a tots els ordinadors de què disposa la biblioteca. A més a més, proporcionarà una major autonomia als usuaris pel que fa al servei d'accés a Internet. La Biblioteca del Mil·lenari de Sant Cugat del Vallès, la Biblioteca Montserrat Roig de Sant Feliu de Llobregat i la recentment inaugurada Biblioteca Can Mariner del Barri d'Horta de Barcelona, també formaran part de la prova pilot.
La Biblioteca del Casino de Manresa amplia l'oferta de serveis informàtics

La Biblioteca del Casino de Manresa amplia l'oferta de serveis informàtics

Manresa.- La Biblioteca Casino de Manresa ha estat seleccionada pel Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona per formar part de la prova pilot d'un nou servei anomenat 'Internet i +', que permetrà utilitzar programes d'ofimàtica, com processadors de textos o fulls de càlcul, a tots els ordinadors de què disposa la biblioteca. A més a més, proporcionarà una major autonomia als usuaris pel que fa al servei d'accés a Internet. La Biblioteca del Mil·lenari de Sant Cugat del Vallès, la Biblioteca Montserrat Roig de Sant Feliu de Llobregat i la recentment inaugurada Biblioteca Can Mariner del Barri d'Horta de Barcelona, també formaran part de la prova pilot.