Incrementen en un 50% els alumnes dels cicles de formació professional a la Salle Mollerussa

Mollerussa (ACN).- La Salle Mollerussa inicia el curs amb un augment d'un 50% d'alumnes a la formació professional. Aquest any al centra de la capital del Pla d'Urgell li han aprovat 5 titulacions i en algunes d'elles s'ha assolit el màxim permès. També ha augmentat el nombre d'alumnes als cicles ja existents de mecànica, administració electrònica i sanitat. Ismael Montoro, coordinador de cicles, creu que és difícil atribuir a una sola raó aquest fenomen però destaca que ha jugat un paper clau la possibilitat de fer-ho de forma semipresencial, una dinàmica que s'ha iniciat fa poc temps a La Salle i permet combinar treball i estudis.
Incrementen en un 50% els alumnes dels cicles de formació professional a la Salle Mollerussa

Incrementen en un 50% els alumnes dels cicles de formació professional a la Salle Mollerussa

Mollerussa (ACN).- La Salle Mollerussa inicia el curs amb un augment d'un 50% d'alumnes a la formació professional. Aquest any al centra de la capital del Pla d'Urgell li han aprovat 5 titulacions i en algunes d'elles s'ha assolit el màxim permès. També ha augmentat el nombre d'alumnes als cicles ja existents de mecànica, administració electrònica i sanitat. Ismael Montoro, coordinador de cicles, creu que és difícil atribuir a una sola raó aquest fenomen però destaca que ha jugat un paper clau la possibilitat de fer-ho de forma semipresencial, una dinàmica que s'ha iniciat fa poc temps a La Salle i permet combinar treball i estudis.