Els europeus no estan disposats a canviar el cotxe pel transport públic si aquest no millora

La majoria dels ciutadans europeus consideren que els transports públics no són prou atractius per dissuadir-los d'utilitzar el seu vehicle propi. Segons un eurobaròmetre sobre drets dels passatgers, un 58% dels enquestats creuen que l'oferta de transport públic urbà no és suficient per deixar d'utilitzar el cotxe. Aquesta xifra s'eleva fins al 60% si es pregunta pel transport interurbà o de mitjana i llarga distància. En el cas concret de l'estat espanyol, els percentatges estan per sota de la mitjana europea, amb 50% que no considera prou atractiva l'oferta del transport urbà.
Els europeus no estan disposats a canviar el cotxe pel transport públic si aquest no millora
Europa

Els europeus no estan disposats a canviar el cotxe pel transport públic si aquest no millora

La majoria dels ciutadans europeus consideren que els transports públics no són prou atractius per dissuadir-los d'utilitzar el seu vehicle propi. Segons un eurobaròmetre sobre drets dels passatgers, un 58% dels enquestats creuen que l'oferta de transport públic urbà no és suficient per deixar d'utilitzar el cotxe. Aquesta xifra s'eleva fins al 60% si es pregunta pel transport interurbà o de mitjana i llarga distància. En el cas concret de l'estat espanyol, els percentatges estan per sota de la mitjana europea, amb 50% que no considera prou atractiva l'oferta del transport urbà.
Actualitzat
Aquestes xifres contrasten amb el nivell de satisfacció del transport públic. El 63% dels enquestats estan satisfets o molt satisfets amb el nivell general del transport urbà. De totes maneres, els europeus tenen clar que no deixaran el seu cotxe per agafar el transport públic mentre aquest no millori. En aquest sentit, les xifres canten, els xipriotes són els que menys disposats estan a deixar el cotxe perquè un 89% considera insuficient el servei urbà de transports i un 94%, l'oferta per a mitjana i llarga distància. A l'altre extrem, Luxemburg, amb un 37 i un 45%, respectivament.

A banda de la predisposició a canviar el cotxe pel transport públic, l'eurobaròmetre sobre drets dels passatgers també analitza els mètodes de viatge dels europeus i les seves preferències. L'estudi destaca que dos de cada tres ciutadans europeus consideren que viatjar per dins de la UE és tan fàcil com fer-ho sense sortir del seu país. Però, entre els problemes més esmentats per les persones enquestades quan es tracta de viatjar a l'interior de la Unió Europea, hi ha la falta d'informació, els preus elevats i les dificultats en les correspondències i en la freqüència del transport.

Entre les solucions donades pels europeus a aquests problemes trobem l'establiment d'un bitllet únic per als viatges internacionals que permeti combinar diversos mitjans de transport o crear un servei únic d'informació.

Un altre dels problemes que detecta l'eurobaròmetre és que els ciutadans dels 25 no coneixen totalment els seus drets com a passatgers, ja que només un 35% dels enquestats saben els seus drets i obligacions derivats del seu contracte de viatge. Els més informats són els belgues i els francesos, on més d'un 70% de la població coneix els seus drets enfront només la meitat dels ciutadans de l'estat espanyol.

Finalment, l'enquesta alerta sobre les dificultats de les persones amb mobilitat reduïda per accedir als sistemes de transport. En això tots els europeus estan d'acord i els enquestats demostren el seu descontentament pel tracte que es dóna a aquestes persones, especialment en el transport urbà i en el ferroviari.