Els agents rurals podran fer inspeccions urbanístiques fora dels espais protegits

Barcelona (ACN).- El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i el Departament de Territori i Sostenibilitat han signat un protocol de col·laboració per establir els termes i els criteris d'acord amb els quals els membres del cos d'Agents Rurals col·laboraran amb la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme en la vigilància i control de les infraccions urbanístiques que detectin en l'àmbit del sòl no urbanitzable no inclòs en un espais de protecció especial. D'aqueta manera els agents rurals podran col·laborar en aquest tipus d'activitat sota la direcció i supervisió de la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme.
Els agents rurals podran fer inspeccions urbanístiques fora dels espais protegits

Els agents rurals podran fer inspeccions urbanístiques fora dels espais protegits

Barcelona (ACN).- El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i el Departament de Territori i Sostenibilitat han signat un protocol de col·laboració per establir els termes i els criteris d'acord amb els quals els membres del cos d'Agents Rurals col·laboraran amb la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme en la vigilància i control de les infraccions urbanístiques que detectin en l'àmbit del sòl no urbanitzable no inclòs en un espais de protecció especial. D'aqueta manera els agents rurals podran col·laborar en aquest tipus d'activitat sota la direcció i supervisió de la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme.