El sector de la construcció a Espanya augmentarà un 3,4% aquest any

La demanda de construcció a Espanya augmentarà un 3,4% durant aquest any, al voltant d'un punt per sobre de la mitjana estimada per la Unió Europea sense comptar els països de l'ampliació, segons un estudi de "la Caixa". El crèdit destinat a la compra d'habitatge i rehabilitació segueix a l'alça, amb un ascens del 18,1% des del març del 2003 fins al març del 2004. Aquesta partida suposa ja les tres quartes parts del crèdit a les llars, si bé la seva expansió ha impulsat l'endeutament de les famílies, segons l'informe.
El sector de la construcció a Espanya augmentarà un 3,4% aquest any
Informe "la Caixa"

El sector de la construcció a Espanya augmentarà un 3,4% aquest any

La demanda de construcció a Espanya augmentarà un 3,4% durant aquest any, al voltant d'un punt per sobre de la mitjana estimada per la Unió Europea sense comptar els països de l'ampliació, segons un estudi de "la Caixa". El crèdit destinat a la compra d'habitatge i rehabilitació segueix a l'alça, amb un ascens del 18,1% des del març del 2003 fins al març del 2004. Aquesta partida suposa ja les tres quartes parts del crèdit a les llars, si bé la seva expansió ha impulsat l'endeutament de les famílies, segons l'informe.
Actualitzat
L'estudi apunta que l'any 2003 tant l'activitat productiva del sector de la construcció com la demanda van assolir el seu setè any consecutiu de creixement elevat, encara que van moderar el seu ritme d'avanç fins a cotes una mica inferiors al 4%. L'expansió de la demanda de construcció a Espanya el 2003, d'un 22% en el sector públic i un 7% en el privat, contrasta amb el descens del 0,4% a la zona euro, fruit, fonamentalment, de la caiguda registrada a Portugal, els Països Baixos i Alemanya, país on el descens va ser del 3,4%. França i Finlàndia també van patir caigudes, tot i que menors. Aquestes dades es van neutralitzar amb els increments registrats en països com Grècia i Irlanda, amb creixements del 10 i el 5,8%, respectivament. L'informe de "la Caixa" destaca la recuperació del sector de l'habitatge l'any 2003, ja que el nombre d'habitatges iniciats va ser un 14,6% superior al de l'any anterior, cosa que va venir acompanyada d'un increment de preus, un 17,5% de mitjana a Espanya. Pel que fa a zones geogràfiques i, segons els projectes de visats als col·legis d'arquitectes, s'aprecien increments molt importants a Navarra (50,4%), Galícia, Astúries, el País Basc, Castella i Lleó i les Canàries, entorn del 20%, i Extremadura i Andalusia, per sobre del 15%. Contràriament, les Balears i Madrid van registrar l'any passat caigudes importants, del 29,4% i el 19,3%, respectivament. Catalunya i el País Valencià també van patir un descens, tot i que menor, entre un 3 i un 4%. El nou dinamisme del mercat immobiliari està impulsat per factors demogràfics, econòmics, financers i socials, entre els quals destaca l'auge de la immigració. Les compres d'immobles per part d'estrangers, no només d'habitatge, han arribat a una xifra total de 7.051 milions d'euros, un 16,7% respecte a l'any anterior, de forma que la inversió estrangera en immobles es va situar en un 0,95% del PIB, el percentatge més elevat de la història. El finançament a la construcció i activitats relacionades s'ha convertit en el principal impulsor de crèdits a Espanya, segons destaca l'estudi de la caixa d'estalvis. En aquest sentit, els fons concedits per les entitats per a la construcció, activitats immobiliàries, compra i rehabilitació d'habitatges van augmentar un 22,1% en els últims dotze mesos fins al març del 2004, la taxa més alta dels últims anys, i van passar a representar el 53,3% del saldo creditici total.