El Consell de Seguretat Nuclear eleva a nivell 1 el vessament d'aigua contaminada a la central d'Ascó

El Consell de Seguretat Nuclear (CSN) eleva a nivell 1 el vessament d'aigua contaminada dins la central d'Ascó després que la inspecció preliminar el va classificar al nivell 0. Tot i això, confirma que l'impacte radiològic no va ser gaire significatiu. D'altra banda, la central de Vandellòs II s'ha desconnectat de la xarxa després de detectar-se una fallada en el sistema de refrigeració. I és que les especificacions tècniques indiquen que davant de qualsevol fallada de qualsevol controlador que afecti les proteccions de la central aquesta ha de deixar d'operar.
El Consell de Seguretat Nuclear eleva a nivell 1 el vessament d'aigua contaminada a la central d'Ascó
Tarragona

El Consell de Seguretat Nuclear eleva a nivell 1 el vessament d'aigua contaminada a la central d'Ascó

El Consell de Seguretat Nuclear (CSN) eleva a nivell 1 el vessament d'aigua contaminada dins la central d'Ascó després que la inspecció preliminar el va classificar al nivell 0. Tot i això, confirma que l'impacte radiològic no va ser gaire significatiu. D'altra banda, la central de Vandellòs II s'ha desconnectat de la xarxa després de detectar-se una fallada en el sistema de refrigeració. I és que les especificacions tècniques indiquen que davant de qualsevol fallada de qualsevol controlador que afecti les proteccions de la central aquesta ha de deixar d'operar.
Actualitzat
La central nuclear d'Ascó

La planta nuclear d'Ascó va registrar un vessament d'aigua contaminada a l'interior de la planta.

El 28 d'abril va tenir lloc el vessament accidental d'aigua contaminada procedent del refrigerador del reactor a la central d'Ascó, on van fluir més 25.000 litres d'aigua en 13 minuts a l'interior del recinte. Les zones afectades van arribar a inundar la planta baixa del recinte de contenció fins a 5 centímetres.

Quan es va advertir l'error, la vàlvula d'on procedia l'aigua va ser tancada i, malgrat que el reactor no es va veure compromès en cap moment, l'aigua va mullar els peus de 19 treballadors i divers material de treball.

Tot i que en un primer moment la central va afirmar que només havia afectat 14 treballadors, la xifra es va acabar elevant a 19. Després del vessament, els 19 treballadors es van veure sotmesos a un procés de descontaminació però no els van detectar cap contaminació.

El Consell Nacional de Seguretat després de la inspecció va elevar l'incident al nivell 1 de l'escala de successos nuclears (INES), malgrat que la valoració preliminar era de nivell 0. Amb tot, l'aigua contenia material radioactiu mil vegades inferior a l'existent gràcies a la parada del reactor pel seu procés de neteja. El CSN confirma que el vessament es va produir per un error humà quan es va obrir una vàlvula que hauria d'haver estat tancada, però, després de les proves radiològiques, reitera que no hi ha cap impacte significatiu.

Vandellòs, desconnectada de la xarxa

Per la seva banda, la central nuclear de Vandellòs ha iniciat una aturada no programada del reactor i s'ha desconnectat de la xarxa elèctrica, després de detectar-se la fallada d'un controlador electrònic de la unitat de refrigeració del sistema d'aigua refredada.

El succés ha estat classificat com de nivell 0 en l'Escala Internacional de Successos Nuclears (INES) i, segons el Consell de Seguretat Nuclear (CSN) i l'Associació Nuclear Ascó-Vandellòs (ANNAV), no ha suposat cap risc per als treballadors, la població o el medi ambient.

Com a mesura preventiva, i amb l'objectiu de garantir la fiabilitat del sistema, Vandellòs substituirà tots els controladors, i no tornarà a connectar-se a la xarxa fins que es comprovi el correcte funcionament del sistema.