El 80% dels ajuntaments de més de 20.000 habitants van estimar a la baixa els deutes de dubtós cobrament

Barcelona (ACN).- La Sindicatura de Comptes considera que el 80% dels ajuntaments catalans de més de 20.000 habitants, 50 de 63, van fer una estimació a la baixa dels deutes de dubtós cobrament l'any 2011, tenint en compte el grau mitjà de morositat dels últims anys. En dos informes, la Sindicatura ha considerat que la majoria d'ajuntaments catalans de més de 20.000 habitants no comptabilitzen bé els deutes de dubtós cobrament. L'organisme ha trobat errors de càlcul, però sobretot manca de criteris clars, concrets i raonables per a establir quins saldos pendents de cobrar són de difícil o impossible cobrament. A més, demana que es tingui en compte la taxa mitjana de morositat.
El 80% dels ajuntaments de més de 20.000 habitants van estimar a la baixa els deutes de dubtós cobrament

El 80% dels ajuntaments de més de 20.000 habitants van estimar a la baixa els deutes de dubtós cobrament

Barcelona (ACN).- La Sindicatura de Comptes considera que el 80% dels ajuntaments catalans de més de 20.000 habitants, 50 de 63, van fer una estimació a la baixa dels deutes de dubtós cobrament l'any 2011, tenint en compte el grau mitjà de morositat dels últims anys. En dos informes, la Sindicatura ha considerat que la majoria d'ajuntaments catalans de més de 20.000 habitants no comptabilitzen bé els deutes de dubtós cobrament. L'organisme ha trobat errors de càlcul, però sobretot manca de criteris clars, concrets i raonables per a establir quins saldos pendents de cobrar són de difícil o impossible cobrament. A més, demana que es tingui en compte la taxa mitjana de morositat.