CatSalut finançarà els dispositius de monitoratge continu de glucosa pels diabètics de tipus 1

CatSalut finançarà els dispositius de monitoratge continu de glucosa pels diabètics de tipus 1

CatSalut finançarà els dispositius de monitoratge continu de glucosa pels diabètics de tipus 1

ACN Barcelona.-El Servei Català de la Salut (CatSalut) finançarà a partir d'aquest any els dispositius de monitoratge continu de glucosa pels diabètics de tipus 1. En una primera fase, facilitarà aquests aparells als menors 7 anys, a les embarassades i a les persones que portin una amb hipoglucèmia de repetició o desapercebuda. Cosa que es preveu que beneficiarà unes 800 persones a Catalunya. Posteriorment, s'aniran incorporant els altres perfils de pacients inclosos en la priorització realitzada pels experts clínics. El monitoratge continu de glucosa és una tecnologia que permet mesurar la glucosa de forma contínua en el teixit i no en sang. Concretament, hi ha dues modalitats de monitoratge el sistema en temps real i el flaix.

Els dispositius de monitoratge amb el sistema en temps real es componen d'un sensor amb un filament inserit sota la pell i un transmissor que envia el senyal a un receptor per informar de la lectura. Permeten la configuració d'alarmes de límits de glucosa (alta o baixa) i requereixen calibratge mitjançant controls de glucèmia capil·lar. En canvi, el sistema flaix (flash) dona una lectura contínua en temps real, sempre que el pacient apropi el receptor al sensor. No disposa d'alarmes i no cal el calibratge amb glucèmies capil·lars.El CatSalut incorpora aquesta tecnologia per mitjà del Programa d'harmonització de productes sanitaris, que està liderat pel Servei Català de la Salut i busca un canvi de tendència en la manera de comprar tecnologia sanitària.El Protocol d'accés al monitoratge continu de glucosa ha estat realitzat pel CatSalut gràcies al treball tècnic del grup d'experts clínics que han participat en el Programa, de l'informe de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries i de les recomanacions d'accés al monitoratge continu de glucosa proposades pel Consell Assessor sobre la Diabetis de l'Agència de Salut Pública de Catalunya.La diabetis mellitus és un trastorn general del metabolisme que es manifesta per una elevació anormal dels nivells de glucosa a la sang. Aquesta anomalia pot ser deguda a una producció insuficient d'insulina o bé a un mal aprofitament d'aquesta hormona per part de l'organisme. La diabetis de tipus 1 es coneix també com a diabetis juvenil, ja que acostuma a aparèixer en persones de menys de 30 anys. Es caracteritza per una destrucció progressiva de les cèl·lules productores d'insulina ¿cèl·lules beta del pàncrees¿ que fa necessària l'administració immediata d'insulina per tal de normalitzar els nivells de glucosa a la sang. Per aquest motiu també s'anomena diabetis insulinodependent.