Caixa Manresa anuncia beneficis de més de 7 milions d'euros en el primer trimestre de l'any

Manresa.- Caixa Manresa ha anunciat uns beneficis nets de 7 milions d'euros durant el primer trimestre de l'any. Aquesta xifra suposa un 15,86% més que en el mateix període de l'any anterior. D'altra banda, l'entitat financera té una de les taxes més baixes del sector pel que fa en morositat amb un 0,96%. El resultat atribuible al grup s'incrementa fins a 8.382 milers d'euros, un 5,3% menys que el mateix període de l'any passat. La causa d'aquestes dades és, segons ha manifestat la mateixa entitat financera, el major creixement dels resultats propis de l'activitat financera es veu compensat per la menor aportació de les empreses participades al benefici global.
Caixa Manresa anuncia beneficis de més de 7 milions d'euros en el primer trimestre de l'any

Caixa Manresa anuncia beneficis de més de 7 milions d'euros en el primer trimestre de l'any

Manresa.- Caixa Manresa ha anunciat uns beneficis nets de 7 milions d'euros durant el primer trimestre de l'any. Aquesta xifra suposa un 15,86% més que en el mateix període de l'any anterior. D'altra banda, l'entitat financera té una de les taxes més baixes del sector pel que fa en morositat amb un 0,96%. El resultat atribuible al grup s'incrementa fins a 8.382 milers d'euros, un 5,3% menys que el mateix període de l'any passat. La causa d'aquestes dades és, segons ha manifestat la mateixa entitat financera, el major creixement dels resultats propis de l'activitat financera es veu compensat per la menor aportació de les empreses participades al benefici global.