Adelina Castillejo, responsable del nou servei d'atenció a l'oient de Catalunya Ràdio

Aquest servei és un projecte corporatiu que s'engegarà aquest any 2006 i que té com a objectiu principal establir uns canals de relació amb l'oient
El director de Catalunya Ràdio, Oleguer Sarsanedas, ha nomenat Adelina Castillejo responsable del nou servei d'atenció a l'oient del grup d'emissores. Aquest servei és un projecte corporatiu que s'engegarà aquest any 2006 i que té com a objectiu principal establir uns canals de relació amb l'oient que permetin saber fàcilment i ràpidament les consultes, queixes, suggeriments, etc., de l'audiència radiofònica, televisiva i dels visitants dels portals d'Internet de la CCRTV. El servei d'atenció a l'oient serà el nexe d'unió entre l'audiència i les diferents emissores i preveu tot tipus de canals perquè l'oient pugui adreçar les seves consultes (correu tradicional, correu electrònic, telèfon, web, etc.). El servei s'encarregarà d'estudiar els suggeriments i canalitzar i respondre les peticions i les queixes per garantir que l'opinió de l'audiència es tingui en compte. Adelina Castillejo es va incorporar a Catalunya Ràdio l'any 1985. Durant aquests anys ha estat realitzadora de programes tan populars com Adelina Boulevard o La Solució, i des del 2004 és la coordinadora de Catalunya Cultura. No obstant aquest nomenament, Adelina Castillejo continuarà exercint la coordinació del canal fins la posada en marxa de les emissions del nou projecte radiofònic.