Equip directiu

CCMA

El Consell de Govern

El Consell de Govern és el màxim òrgan de govern i administració de la CCMA, format per sis membres elegits pel Parlament, a partir d'una llista de candidats amb mèrits professionals rellevants.

 • Núria Llorach i Boladeras, vicepresidenta i presidenta en funcions
 • Rita Marzoa i Font, consellera secretària
 • Antoni Pemán i Vicastillo, conseller
 • Armand Querol i Gasulla, conseller
El president

El Parlament elegeix el president del Consell de Govern entre els sis membres que l'integren.

El Consell Assessor de Continguts i de Programació

És l'òrgan assessor de la CCMA en matèria de programació i de continguts. Els seus membres són elegits pel Parlament entre persones de prestigi reconegut que representen la pluralitat de la societat catalana.

 • Immaculada Juan i Franch, presidenta
 • Agustí Argelich i Gironès
 • Lorena Asensio i Pesas
 • Enric Bastardes i Porcel
 • Rosa M. Calafat i Vila
 • Sílvia Cànovas i Garcia
 • Dolors Llobet i Maria
 • Manel Manzanas i Garcia
 • Àlex Mañé i Magrí
 • Mar Pons i Púbul
 • Erica Tarifa i García
 • Lourdes Ventolà i Mallart
La Comissió de Control

Creada a partir de la llei de creació de la CCMA, la Comissió de Control exerceix el seguiment parlamentari de l'actuació de la CCMA i les seves empreses filials. La composició i el funcionament d'aquesta comissió s'ajusten a les disposicions del Reglament de la Cambra. Aquesta és la composició de la Comissió de Control parlamentari.

Defensor/a de l'Audiència

La Defensora o el Defensor de l'Audiència és la institució que vetlla pels drets dels espectadors, oients i usuaris de Televisió de Catalunya, el grup d'emissores de Catalunya Ràdio i els portals de la CCMA.

 • Laura Baladas i Ortiz
Fundació La Marató de TV3

La Fundació La Marató de TV3 té la missió de fomentar i promoure la recerca biomèdica d'excel·lència, així com la sensibilització social sobre les malalties que es tracten al programa televisiu “La Marató de TV3”.

 • Lluís Bernabé i Valera, director executiu
Comitè de Direcció

El Comitè de Direcció és l'òrgan executiu de la CCMA, format pel president del Consell de Govern, els directors dels mitjans i els directors de les diferents àrees corporatives.

 • Núria Llorach i Boladeras, presidenta en funcions del Consell de Govern
 • Andreu J. Martínez Hernández, director d'Estratègia i Recursos Humans
 • Amadeu Gassó i Gimeno, director d'Explotació i Enginyeria
 • Teresa Farré i Lladó, directora de Gestió i Recursos
 • Martí Patxot i Cardoner, director de Màrqueting i Vendes
 • Saül Gordillo Bernárdez, director del Mitjà Ràdio i dels Mitjans Digitals de la CCMA
 • Vicent Sanchis Llàcer , director del Mitjà Televisió
 • Ignasi Jaén i Viñuales, director dels Serveis Jurídics
Estratègia i Recursos Humans
Direcció Andreu J. Martínez Hernández
Desenvolupament i Estratègia en Recursos Humans David de Abásolo i Muñoz
Relacions Col·lectives i Socials Joan Pericas Mata
Anàlisi i Explotació d'Audiències Jordi Català i Gimeno
Assessorament Lingüístic Ernest Rusinés i Gramunt
Comunicació i Relacions Institucionals Elisabet Ventura i Claret
Organització i Planificació de Recursos Fermí Pérez i Tierz
Responsabilitat Social (RSC) Laura Baladas i Ortiz
Coordinació de Desenvolupament Estratègic Jordi Fortuny i Batalla
Explotació i Enginyeria
Direcció Amadeu Gassó i Gimeno
Emissió Tècnica i Tràfic Jordi Escalera i Villanueva
Enginyeria i Infraestructures Xavier Ferrándiz i Bofill
Explotació Ramon Sangrà i Selvas
Sistemes, Equips i Comunicació Audiovisual (SECA) Paco Sánchez i Jiménez
Tècnica Ràdio Antoni Roig i Figueras
Gestió i Recursos
Direcció Teresa Farré i Lladó
Economia i Finances, i Sistemes d'Informació Joan Bosch i Rovira
Producció Montse Pérez i Vargas
Màrqueting i Vendes
Direcció Martí Patxot i Cardoner
Estratègia Comercial M. Núria Fargas i Rial
Desenvolupament de Negoci Audiovisual Christian Garcia Montagut
Diversificació Josie Pujadas i Atzarà
Promoció i Estratègia de Marca Àlex Marquina i Domènech
Operacions Gustavo de Gispert i Escofet
Vendes de Publicitat Gaietà Dalmases i Alonso
Ràdio i Mitjans Digitals
Direcció Saül Gordillo Bernárdez
Adjunta a la Direcció de Mitjans Digitals Geni de Vilar Font
Adjunt a la Direcció de Ràdio Jordi Borda Marsiñach
Continguts Ràdio Santi Faro i Basco
Informatius Ràdio Francesc Cano i Castells
Esports Ràdio F. Xavier Campos Ramírez
Televisió
Direcció Vicent Sanchis Llàcer
Adjunt a la Direcció
Continguts i Programes
Sígfrid Gras i Salicru
Programació i Imatge Clara Cabezas i Monjonell
Informatius David Bassa i Cabanas
Esports Daniel Barcon Martínez