Un informe del BBVA conclou que les exportacions alimentàries gironines seran les que aguantaran millor la crisi

Girona.- Un informe emès pel Servei d'Estudis del BBVA conclou que les exportacions alimentàries gironines seran les que aguantaran millor els embats de la crisi econòmica. Tot i que el sector exterior gironí ha mantingut el dinamisme durant els darrers mesos, el fet el 63% de les exportacions es destinin a Alemanya, França, Itàlia i el Regne Unit fa preveure un futur incert per a la majoria de matèries. De totes maneres, segons posa de relleu l'analista del banc José Luis Escrivà, el fet que els productes agrícoles 'siguin molt menys sensibles als períodes cíclics i s'esperi un reajustament dels seus preus' fa preveure que no en davallin les vendes exteriors.
Un informe del BBVA conclou que les exportacions alimentàries gironines seran les que aguantaran millor la crisi

Un informe del BBVA conclou que les exportacions alimentàries gironines seran les que aguantaran millor la crisi

Girona.- Un informe emès pel Servei d'Estudis del BBVA conclou que les exportacions alimentàries gironines seran les que aguantaran millor els embats de la crisi econòmica. Tot i que el sector exterior gironí ha mantingut el dinamisme durant els darrers mesos, el fet el 63% de les exportacions es destinin a Alemanya, França, Itàlia i el Regne Unit fa preveure un futur incert per a la majoria de matèries. De totes maneres, segons posa de relleu l'analista del banc José Luis Escrivà, el fet que els productes agrícoles 'siguin molt menys sensibles als períodes cíclics i s'esperi un reajustament dels seus preus' fa preveure que no en davallin les vendes exteriors.