Solsona regularitza la situació urbanística de dotze finques per incorporar-les al nou planejament

Solsona.- En el marc de la redacció del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Solsona, aprovat inicialment l'octubre passat, l'Ajuntament ha aprovat en el darrer Ple set convenis urbanístics amb particulars 'per resoldre unes problemàtiques urbanístiques consolidades amb el temps', tal com va dir l'alcalde Jordi Riart.
Solsona regularitza la situació urbanística de dotze finques per incorporar-les al nou planejament

Solsona regularitza la situació urbanística de dotze finques per incorporar-les al nou planejament

Solsona.- En el marc de la redacció del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Solsona, aprovat inicialment l'octubre passat, l'Ajuntament ha aprovat en el darrer Ple set convenis urbanístics amb particulars 'per resoldre unes problemàtiques urbanístiques consolidades amb el temps', tal com va dir l'alcalde Jordi Riart.