Se signen les taules salarials del conveni provincial del metall de Tarragona per al 2008 amb increments a partir del 6,08 %

Tarragona.- Aquest dijous s'han signat les noves taules i annexos salarials per al 2008 del conveni provincial del metall de Tarragona. Aquest conveni afecta al voltant de 15.000 treballadors repartits en més de 300 centres de treball. El conveni inclou increments a partir d'un 6,08% respecte l'any anterior. Aquest increment surt de la diferència entre l'IPC real i l'IPC previst pel govern per al 2007 (que és un 2,2%), al que se li resta un 0,2%. Al percentatge resultant se li ha afegit un 2,4% més l'increment addicional acordat per a cada un dels grups per cadascun dels anys que el conveni tingui vigència.
Se signen les taules salarials del conveni provincial del metall de Tarragona per al 2008 amb increments a partir del 6,08 %

Se signen les taules salarials del conveni provincial del metall de Tarragona per al 2008 amb increments a partir del 6,08 %

Tarragona.- Aquest dijous s'han signat les noves taules i annexos salarials per al 2008 del conveni provincial del metall de Tarragona. Aquest conveni afecta al voltant de 15.000 treballadors repartits en més de 300 centres de treball. El conveni inclou increments a partir d'un 6,08% respecte l'any anterior. Aquest increment surt de la diferència entre l'IPC real i l'IPC previst pel govern per al 2007 (que és un 2,2%), al que se li resta un 0,2%. Al percentatge resultant se li ha afegit un 2,4% més l'increment addicional acordat per a cada un dels grups per cadascun dels anys que el conveni tingui vigència.