L'import dels efectes de comerç impagats disminueix prop d'un 21% al febrer en relació amb el mateix mes de l'any passat

Madrid (ACN).- L'import dels efectes de comerç vençuts al febrer a Catalunya es va situar en 3.184 milions d'euros, dels quals poc més de 61 milions es van deixar de pagar, cosa que suposa una disminució de l'import de la morositat d'aquests efectes del 20,7% en relació amb el febrer del 2014, segons l'Institut d'Estadística espanyol. D'aquesta manera, la morositat dels efectes comercials es va situar en l'1,9%, la mateixa taxa que la registrada de mitjana a l'estat espanyol. En el conjunt de l'estat espanyol l'import dels efectes de comerç vençuts al febrer va ser de 11.668 milions i l'import dels impagats es va situar en 225 milions, amb un descens del valor de la morositat del 23,1% en relació amb el 2014.
L'import dels efectes de comerç impagats disminueix prop d'un 21% al febrer en relació amb el mateix mes de l'any passat

L'import dels efectes de comerç impagats disminueix prop d'un 21% al febrer en relació amb el mateix mes de l'any passat

Madrid (ACN).- L'import dels efectes de comerç vençuts al febrer a Catalunya es va situar en 3.184 milions d'euros, dels quals poc més de 61 milions es van deixar de pagar, cosa que suposa una disminució de l'import de la morositat d'aquests efectes del 20,7% en relació amb el febrer del 2014, segons l'Institut d'Estadística espanyol. D'aquesta manera, la morositat dels efectes comercials es va situar en l'1,9%, la mateixa taxa que la registrada de mitjana a l'estat espanyol. En el conjunt de l'estat espanyol l'import dels efectes de comerç vençuts al febrer va ser de 11.668 milions i l'import dels impagats es va situar en 225 milions, amb un descens del valor de la morositat del 23,1% en relació amb el 2014.