Les prestacions per maternitat creixen un 6,7% al 2006 a les comarques de Lleida

Lleida.- L'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) va gestionar l'any 2006 2.833 prestacions per maternitat a les comarques de Lleida, un 6,7% més que al 2005. 2.791 prestacions les va cobrar la mare (7,3% més que al 2005), mentre que 42 les va percebre el pare (un 22,2% menys). La despesa de l'INSS per aquest concepte a la demarcació va ser de 12.430.070,56 euros, un 10,63% més que l'any anterior.
Les prestacions per maternitat creixen un 6,7% al 2006 a les comarques de Lleida

Les prestacions per maternitat creixen un 6,7% al 2006 a les comarques de Lleida

Lleida.- L'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) va gestionar l'any 2006 2.833 prestacions per maternitat a les comarques de Lleida, un 6,7% més que al 2005. 2.791 prestacions les va cobrar la mare (7,3% més que al 2005), mentre que 42 les va percebre el pare (un 22,2% menys). La despesa de l'INSS per aquest concepte a la demarcació va ser de 12.430.070,56 euros, un 10,63% més que l'any anterior.
Actualitzat