Les hipoteques i els plans de pensions de Caixa Terrassa obtenen la certificació de qualitat ISO 9001

Terrassa.- Les hipoteques i els plans de pensions de Caixa Terrassa han obtingut la certificació de qualitat UNE-EN ISO 9001:2000 per part d'AENOR, la primera companyia espanyola de certificació. Aquest certificat comprèn tant les activitats que es realitzen a serveis centrals com a la xarxa d'oficines i centres hipotecaris de l'entitat, pel que fa al disseny, comercialització i formalització de préstecs hipotecaris a particulars per a l'adquisició de vivenda, i al disseny i a la comercialització de plans de pensions individuals i de col·lectius empresarials. Paral·lelament, també s'ha atorgat a Caixa Terrassa l'acreditació IQNet, que dóna validesa internacional a la certificació d'AENOR.
Les hipoteques i els plans de pensions de Caixa Terrassa obtenen la certificació de qualitat ISO 9001

Les hipoteques i els plans de pensions de Caixa Terrassa obtenen la certificació de qualitat ISO 9001

Terrassa.- Les hipoteques i els plans de pensions de Caixa Terrassa han obtingut la certificació de qualitat UNE-EN ISO 9001:2000 per part d'AENOR, la primera companyia espanyola de certificació. Aquest certificat comprèn tant les activitats que es realitzen a serveis centrals com a la xarxa d'oficines i centres hipotecaris de l'entitat, pel que fa al disseny, comercialització i formalització de préstecs hipotecaris a particulars per a l'adquisició de vivenda, i al disseny i a la comercialització de plans de pensions individuals i de col·lectius empresarials. Paral·lelament, també s'ha atorgat a Caixa Terrassa l'acreditació IQNet, que dóna validesa internacional a la certificació d'AENOR.