L'Ajuntament de Barcelona treu els patinets elèctrics de les voreres i els prohibeix per a menors de 16 anys

L'Ajuntament de Barcelona treu els patinets elèctrics de les voreres i els prohibeix per a menors de 16 anys

L'Ajuntament de Barcelona treu els patinets elèctrics de les voreres i els prohibeix per a menors de 16 anys

ACN Barcelona.-El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat la modificació de l'ordenança de circulació de vianants i vehicles per regular els vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes, com segways i patinets elèctrics. Aquests ginys no podran anar per les voreres i no els podran conduir menors de 16 anys. En funció del tipus de vehicle, podran circular pels carrils bici, els parcs, els carrers 30 o per la calçada, sempre que no sigui de la xarxa bàsica. També es regularà la velocitat, des del 10 quilòmetres per hora fins als 45. A més, en cas de lloguer del vehicle, serà obligatori l'acompanyament d'un guia. Pel que fa als grups, que com a màxim seran de sis, les rutes estaran marcades. Es crearà un registre dels vehicles que s'utilitzin en alguna activitat econòmica. Aquests canvis entraran en vigor a mitjans de juny. El govern ha aprovat la iniciativa amb ERC, CUP i el regidor no adscrit, mentre que la resta de grups s'han abstingut.

Tenint en compte l'explosió de vehicles com els patinets elèctrics, els segways, les rodes o les plataformes, l'Ajuntament ha elaborat una regulació que ordeni l'ús d'aquestes ginys i l'activitat econòmica que se'n deriva. Es tracta d'una normativa pionera, ja que no hi ha cap ciutat que tingui una regulació específica d'aquest tipus i el marc legal actual és molt feble.Després de parlar amb el sector, l'Ajuntament ha establert tres tipus de vehicles en funció de diferents variables com la velocitat màxima o la grandària de l'artefacte. Es prohibeix el seu ús per a menors de setze anys. Queden fora d'aquesta regulació els patinets que no són elèctrics.Així doncs, en una primera categoria estarien els patinets elèctrics petits, les rodes i les plataformes, que podrien circular per carrils bici, per carrers amb plataforma única i per parcs públics. A més de 20 quilòmetres per hora també poden anar per calçada de zona 30. El segon grup és el dels patinets elèctrics grans i els segways, que anirien per les mateixes vies i també per la calçada en el cas de carrers 30. Pel que fa al lloguer d'aquests dos tipus de vehicles, el guia serà obligatori, i en el cas de grups (que seran com a màxim de sis), les rutes estaran delimitades. Es prohibeix lligar-los als arbres, semàfors, bancs i altres elements de mobiliari urbà. Els tricicles i els seus diferents usosEn tercer lloc hi ha els tricicles, que poden ser elèctrics o no i que al seu torn es divideixen en tres categories. La primera és la de l'ús personal, on la regulació serà la de la bicicleta. Si són d'ús turístic, els tricicles podran anar pel carril bici (si l'amplada és suficientment gran), per carrers amb plataforma única, per la caçada dels carrers 30 i per altres calçades, sempre que no siguin de la xarxa bàsica (les grans artèries). En el cas de tricicles d'ús econòmic i serveis (missatgers, transport de mercaderies), podran circular per carrils bici, per carrers amb plataforma única i per la calçada dels carrers 30.En matèria de registre i d'identificació, serà obligatòria en cas d'activitat econòmica i recomanada per a l'ús personal. Això s'aplica a tots els vehicles d'aquest tipus. Aquesta normativa també regula l'ús del casc, de llums i elements reflectants, de timbre i la contractació d'una assegurança, que serà obligatòria en cas d'ús comercial o turístic. La regulació incorpora un règim sancionador que va dels 100 euros de multa als 500, depenent del tipus d'infracció.