La Generalitat va recaptar l'any passat 37,78 MEUR menys en impostos a les comarques gironines

Girona (ACN).- La Generalitat va recaptar 37,78 MEUR menys en impostos a les comarques gironines durant el 2011. L'any passat, les arques públiques van ingressar 135,86 MEUR procedents dels tributs propis i els cedits per l'Estat a la demarcació. Si es compara la xifra anterior amb la del 2010, la diferència és del 21,76%. De tots els impostos, la davallada més significativa es troba en el de Successions, arran de la modificació feta per la Generalitat, que va eliminar-lo per als graus de parentius més directes. En concret, l'any passat es van recaptar 25,62 MEUR per aquest tribut, un 51,7% menys que l'anterior. D'altra banda, l'obertura del casino de Lloret de Mar es deixa notar en els tributs que graven el joc.
La Generalitat va recaptar l'any passat 37,78 MEUR menys en impostos a les comarques gironines

La Generalitat va recaptar l'any passat 37,78 MEUR menys en impostos a les comarques gironines

Girona (ACN).- La Generalitat va recaptar 37,78 MEUR menys en impostos a les comarques gironines durant el 2011. L'any passat, les arques públiques van ingressar 135,86 MEUR procedents dels tributs propis i els cedits per l'Estat a la demarcació. Si es compara la xifra anterior amb la del 2010, la diferència és del 21,76%. De tots els impostos, la davallada més significativa es troba en el de Successions, arran de la modificació feta per la Generalitat, que va eliminar-lo per als graus de parentius més directes. En concret, l'any passat es van recaptar 25,62 MEUR per aquest tribut, un 51,7% menys que l'anterior. D'altra banda, l'obertura del casino de Lloret de Mar es deixa notar en els tributs que graven el joc.