Els pacients podran triar lliurement el metge i el centre on volen ser atesos

La Comissió de Política Social ha aprovat per unanimitat una proposició no de llei que insta la Generalitat a garantir que els pacients puguin triar lliurement el metge i el centre on volen ser atesos. L'objectiu de la proposta, presentada pel grup parlamentari PSC-CpC, és aconseguir una eficàcia més gran i agilitar els serveis de sanitat pública.
Els pacients podran triar lliurement el metge i el centre on volen ser atesos
Sanitat

Els pacients podran triar lliurement el metge i el centre on volen ser atesos

La Comissió de Política Social ha aprovat per unanimitat una proposició no de llei que insta la Generalitat a garantir que els pacients puguin triar lliurement el metge i el centre on volen ser atesos. L'objectiu de la proposta, presentada pel grup parlamentari PSC-CpC, és aconseguir una eficàcia més gran i agilitar els serveis de sanitat pública.
Actualitzat
Tots els grups parlamentaris han acordat donar suport a la proposició no de llei del PSC que incorpora una esmena de CiU. Aquest darrer punt estableix que el govern garantirà l'atenció dels pacients pel seu metge de capçalera en un període màxim de 24 hores. L'objectiu és evitar l'espera dels pacients per poder tenir una visita ordinària amb el seu metge de capçalera. Els socialistes consideren necessari fer efectiva, de manera urgent, la possibilitat de canvi de centre mèdic o de metge de capçalera. Simultàniament s'han de coordinar adequadament la gestió i l'assistència sanitària amb altres xarxes com ara les referents a la salut mental o els especialistes. Si s'impulsen aquestes propostes, el PSC considera que s'aconseguirà oferir una màxima qualitat del servei sanitari, objectiu principal d'aquesta proposició no de llei.