El president de l'Audiència de Girona demana que es reguli la difusió dels judicis

El president de l'Audiència de Girona, Fernando Lacaba, es mostra partidari que "es reguli d'una vegada", amb una norma, la difusió dels judicis i els seus límits, perquè no depengui de la decisió individual de cada jutge. Segons el seu parer, cal garantir la transparència dels debats judicials per coherència amb la mateixa Constitució i, a més, sosté que la lliure difusió dels judicis facilita "la democratització de la informació i la igualtat d'oportunitats per a tots els mitjans informatius".
El president de l'Audiència de Girona demana que es reguli la difusió dels judicis
Girona

El president de l'Audiència de Girona demana que es reguli la difusió dels judicis

El president de l'Audiència de Girona, Fernando Lacaba, es mostra partidari que "es reguli d'una vegada", amb una norma, la difusió dels judicis i els seus límits, perquè no depengui de la decisió individual de cada jutge. Segons el seu parer, cal garantir la transparència dels debats judicials per coherència amb la mateixa Constitució i, a més, sosté que la lliure difusió dels judicis facilita "la democratització de la informació i la igualtat d'oportunitats per a tots els mitjans informatius".
Actualitzat
L'opacitat, segons ha afirmat Lacaba, afavoreix les "dobles declaracions i les informacions esbiaixades". Ara mateix, a Girona, se celebren els judicis pel naufragi de "L'Oca", on els mitjans de comunicació ni tan sols en poden enregistrar les declaracions, i el del segrest d'Olot, que fins i tot és retransmès en directe per una televisió local. Segons Lacaba, l'Administració de Justícia "està necessitada" d'una norma que reguli la publicitat dels debats judicials, i la nova Llei d'enjudiciament criminal que s'està posant en marxa seria "una bona oportunitat" per regular-ho. Segons el seu parer, els mitjans de comunicació no poden quedar a la discreció de cada jutge que presideixi un tribunal, perquè "no és un tema personal, no depèn de la voluntat personal de cada jutge, sinó que és un mandat constitucional i ha d'estar regulat". A més, ha dit que "la publicitat és necessària perquè així els ciutadans tenen notícia directa del que està passant". En aquest sentit, ha fet referència als dos macrojudicis que s'estan fent a Girona: el del naufragi de "L'Oca", on no es permet la presa de so ni d'imatge per part dels mitjans de comunicació, i el del segrest d'Olot, el tribunal del qual està precisament presidit per Fernando Lacaba. En aquest segon cas, la publicitat del judici s'ha establert sense cap límit, fins al punt que una televisió local, Canal Nord de Figueres, el transmet en directe. Segons el president de l'Audiència, és "millor permetre una transparència total" i facilitar la difusió del judici perquè, si no, els mitjans de comunicació han de "perseguir" testimonis, lletrats, acusats i pèrits per obtenir les seves declaracions. Això, segons Lacaba, "no només genera una situació de violència contra aquestes persones, sinó que pot donar lloc a declaracions paral·leles i diferents de les que s'han fet a dins de la sala". Lacaba creu que s'acabarà regulant, "com ha passat amb els gabinets de premsa dels tribunals superiors de Justícia més importants".