El nombre de pòlisses contractades s'incrementa un 2,60% en l'exercici del 2009

Barcelona (ACN).- Els corredors d'assegurances inscrits a la Generalitat, un total de 637, van contractar un 2,60% més de pòlisses respecte el 2009, passant dels 268 milions l'any 2008 als 275,5 el 2009. Pel que fa el volum de negoci, es van generar 896,7 milions d'euros, el que significa un decrement del 0,88% respecte l'any anterior, en un context marcat per la crisi segons les conclusions de l''Anàlisi de la Documentació Estadística i Comptable del sector assegurador, que elabora cada any la Direcció general de Política Financera i Assegurances del Departament d'Economia i Finances. La contractació de noves pòlisses s'explica pel bon comportament del ram Vida, que hauria crescut un 12,56% respecte el 2008.
El nombre de pòlisses contractades s'incrementa un 2,60% en l'exercici del 2009

El nombre de pòlisses contractades s'incrementa un 2,60% en l'exercici del 2009

Barcelona (ACN).- Els corredors d'assegurances inscrits a la Generalitat, un total de 637, van contractar un 2,60% més de pòlisses respecte el 2009, passant dels 268 milions l'any 2008 als 275,5 el 2009. Pel que fa el volum de negoci, es van generar 896,7 milions d'euros, el que significa un decrement del 0,88% respecte l'any anterior, en un context marcat per la crisi segons les conclusions de l''Anàlisi de la Documentació Estadística i Comptable del sector assegurador, que elabora cada any la Direcció general de Política Financera i Assegurances del Departament d'Economia i Finances. La contractació de noves pòlisses s'explica pel bon comportament del ram Vida, que hauria crescut un 12,56% respecte el 2008.