El Govern aprova el Decret d'ordenació d'explotacions ramaderes per millorar la qualitat dels seus processos productius

Barcelona (ACN).- El Govern ha aprovat el Decret d'ordenació d'explotacions ramaderes, amb el qual es crea un únic marc legal homogeni per simplificar els tràmits, evitar la dispersió normativa i facilitar la interpretació dels preceptes legals, actualment molt complexa per la successiva publicació de normes tant estatals com comunitàries, que han anat dificultant la seva aplicació i la tramitació i la inscripció als registres oficials. Així, el decret recull qüestions tan indispensables per a l'ordenació productiva com determinar els requisits que han de complir les explotacions ramaderes; regular el registre d'explotacions o establir un règim d'autorització de l'activitat ramadera, en funció del tipus d'explotació.
El Govern aprova el Decret d'ordenació d'explotacions ramaderes per millorar la qualitat dels seus processos productius

El Govern aprova el Decret d'ordenació d'explotacions ramaderes per millorar la qualitat dels seus processos productius

Barcelona (ACN).- El Govern ha aprovat el Decret d'ordenació d'explotacions ramaderes, amb el qual es crea un únic marc legal homogeni per simplificar els tràmits, evitar la dispersió normativa i facilitar la interpretació dels preceptes legals, actualment molt complexa per la successiva publicació de normes tant estatals com comunitàries, que han anat dificultant la seva aplicació i la tramitació i la inscripció als registres oficials. Així, el decret recull qüestions tan indispensables per a l'ordenació productiva com determinar els requisits que han de complir les explotacions ramaderes; regular el registre d'explotacions o establir un règim d'autorització de l'activitat ramadera, en funció del tipus d'explotació.