El DAR convoca els ajuts als programes de qualitat dels aliments pel 2008

Barcelona.- El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) ha aprovat aquesta setmana les bases reguladores de les subvencions per al foment de la participació en programes de qualitat dels aliments i ha convocat els ajuts corresponents al 2008. L'objecte de la subvenció és fomentar la participació dels agricultors i ramaders en les denominacions d'origen protegida (DOP), les indicacions geogràfiques protegides (IGP), les denominacions d'origen vínica (DO), els productes ecològics (PAE) i la Marca Q de Catalunya, mitjançant la subvenció de les despeses corresponents a les actuacions de control i certificació relacionades amb els programes de qualitat dels diferents distintius de qualitat.
El DAR convoca els ajuts als programes de qualitat dels aliments pel 2008

El DAR convoca els ajuts als programes de qualitat dels aliments pel 2008

Barcelona.- El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) ha aprovat aquesta setmana les bases reguladores de les subvencions per al foment de la participació en programes de qualitat dels aliments i ha convocat els ajuts corresponents al 2008. L'objecte de la subvenció és fomentar la participació dels agricultors i ramaders en les denominacions d'origen protegida (DOP), les indicacions geogràfiques protegides (IGP), les denominacions d'origen vínica (DO), els productes ecològics (PAE) i la Marca Q de Catalunya, mitjançant la subvenció de les despeses corresponents a les actuacions de control i certificació relacionades amb els programes de qualitat dels diferents distintius de qualitat.