Dues dones assegudes en un banc a l'Hospitalet de Llobregat (EFE / Toni Albir)

Barcelona, camí d'una sola regió sanitària amb riscos de rebrot desiguals

El Ministeri de Sanitat unifica a partir de dilluns les regions sanitàries de Barcelona ciutat, la Metropolitana Nord i la Metropolitana Sud, que han tingut una evolució lleugerament diferent les últimes dues setmanes

Ximo Blasco Gil / Ángel Andrés Morán Actualitzat
TEMA:
Coronavirus

Aquest dijous, el Ministeri de Sanitat ha donat resposta a les peticions d'evolució de la desescalada de cada territori. En el cas català, seguint amb la proposta de la Generalitat, ha passat les regions sanitàries de Girona, la Catalunya Central, l'Alt Penedès i el Garraf a la fase 2 i, per contra, ha deixat en fase 1 la regió de Lleida, on s'havia detectat un brot. Alhora, el govern espanyol també ha acceptat la demanda de la Generalitat perquè les tres regions sanitàries de Barcelona (Barcelona ciutat, la Metropolitana Nord i la Metropolitana Sud) s'integressin en una de sola, per tal de facilitar la mobilitat entre aquestes zones. Serà a partir de dilluns que, per exemple, la ciutadania de Barcelona podrà moure's fins al limítrof Hospitalet de Llobregat, o a l'inrevès, sense incomplir la prohibició de traslladar-se entre regions si no és per motius molt concrets.

Ara bé, aquesta qüestió també té una altra dimensió, la de l'evolució de l'epidèmia en cadascun d'aquests territoris, fins ara analitzats de forma separada. D'acord amb les xifres fetes públiques a través del Portal de la Transparència de la Generalitat i seguint els mètodes de càlcul emprats pel grup d'investigació BIOCOM-SC de la Universitat Politècnica de Catalunya, la situació a les tres regions sanitàries és lleugerament diferent.

Així, la regió sanitària de Barcelona ciutat ofereix una evolució diferent de la de les dues zones que l'envolten. Si la regió Nord i la regió Sud mostren una tendència lleugerament a la baixa del risc de brot, la capital recull dades a l'alça. De moment, no es pot considerar que hi hagi cap brot ni repercussió concloent -de fet, no és comparable ara mateix a la regió sanitària de Lleida- però sí que és una tendència a observar.

 

Si ens fixem en dues de les variables que mesuren el risc de brot -la taxa de transmissió i la incidència acumulada per cada 100.000 habitants- veurem també com la corba de Barcelona ciutat dibuixa un perfil més elevat que el de les dues regions metropolitanes. Durant les últimes dues setmanes, a Barcelona ciutat s'han diagnosticat 873 casos, seguida per la regió Sud amb 510 contagis i la regió Nord, amb 446. La més poblada de les tres regions és, doncs, la que menys contagis ha registrat.

 

I és que les xifres de contagis no són una variable única i inequívoca, sinó que cal ponderar-les amb altres elements com ara la densitat de població i, sobretot, la població total de cada territori. Així, la incidència acumulada dels últims catorze dies ofereix una variació positiva en totes tres regions i ha baixat respecte de fa dues setmanes: a Barcelona ciutat ha passat de 76 casos per cada 100.000 habitants a 51; a la regió Nord, de gairebé 39 a uns 22, i a la Sud, de 58 casos a 37. D'aquesta manera, en termes relatius, i malgrat la tendència a la baixa, la capital torna a tenir un índex superior al de les dues regions metropolitanes. Aquesta situació, però, ha estat força habitual durant les últimes setmanes i ens hauríem de remuntar a un mes enrere per trobar valors superiors a la regió Nord o Sud respecte de la ciutat.

 

En últim terme, cal parar atenció a l'evolució de la taxa de transmissió: en totes tres regions la taxa és més elevada ara que fa dues setmanes si bé és la de Barcelona la que ha experimentat un augment més elevat. En la regió Nord i la regió Sud la taxa es manté en xifres al voltant de l'1, cosa que implica que cada cas detectat només hauria contagiat una sola persona de mitjana. Per contra, a la ciutat de Barcelona en els últims 14 dies la taxa de transmissió Rho s'ha duplicat i ha passat d'estar per sota de l'1 a enfilar-se fins a l'1,7.

Cal agafar-s'ho, però, amb cautela, atès que un increment de diagnòstics també pot estar relacionat amb un augment de proves d'un determinat període o l'afectació a un indret molt concret, com ara una residència, sense que això es tradueixi en una pujada real dels contagis comunitaris. En aquest cas, a més, cal tenir present que la pujada de la taxa Rho no s'ha vist acompanyada d'un increment de la incidència acumulada, ans al contrari. Això, per tant, relativitza el risc real.

 

Sigui com sigui, un cop dilluns s'unifiquin en una de sola les tres regions sanitàries de Barcelona, caldrà estar amatents a l'evolució conjunta i el pes que pot tenir respecte del total la regió de Barcelona ciutat -la segona en termes de població entre les tres i la que ha registrat una evolució més complexa els darrers dies.

ARXIVAT A:
Coronavirus Desescalada Estat d'alarma
Anar al contingut