Madrid

Aprovada la llei de trànsit, que permetrà posar multes per excedir 1 km/h el límit de velocitat

El Congrés dels Diputats ha aprovat la llei de trànsit, que preveu, entre altres coses, eliminar els marges per a l'excés de velocitat, és a dir, que es multarà encara que s'excedeixi el límit d'un sol quilòmetre per hora. La norma, que també estableix que es descomptarà la meitat de la quantia de les multes de trànsit si l'infractor les paga abans de 15 dies i que elimina la pèrdua de punts del carnet per excés de velocitat a les zones 80 d'entrada a Barcelona sempre que no se superin els 130 quilòmetres per hora, ha rebut el suport de tots els grups excepte el del PP, que s'ha abstingut. Ara ha de passar pel Senat i podria entrar en vigor a principis de l'any que ve.

Actualitzat
La reforma de la llei de trànsit ha superat el tràmit del Congrés dels Diputats i, excepte en el cas que s'hi introdueixi alguna modificació quan passi pel Senat, cosa, d'altra banda, poc probable, entrarà en vigor durant els primers mesos de l'any vinent. El text introdueix alguns canvis substancials en les sancions i la retirada de punts. Aquests en són alguns:

S'eliminen els marges per a l'excés de velocitat.
Es multarà encara que només s'excedeixi el límit establert d'un quilòmetre per hora; és a dir, en autopistes la multa arribarà a partir dels 121 km/h. Això es pot fer gràcies a la nova tecnologia dels radars, que s'ajusten sense marge d'error. Les sancions i la pèrdua de punts corresponent es poden consultar a la pàgina 20, annex IV, del dictamen.

S'accelera moltíssim el procés sancionador. Si, fins ara, els punts no es retiraven fins al cap de set mesos, quan entri en vigor la llei ja es descomptaran en menys de 30 dies. El ciutadà podrà recórrer contra la sanció, però d'entrada ja se li hauran cobrat els diners de la multa i se li hauran retirat els punts del permís. Si al cap del temps es demostra que tenia raó, ja se li retornaran.

Pagament exprés de les multes i bonificació del 50%. En el procediment sancionador s'augmenta el descompte per "pagament ràpid", és a dir, abans de 15 dies, que passa del 30% actual al 50% de l'import de la multa. A més, la sanció es podrà pagar al mateix moment de la denúncia i amb targeta de crèdit, la qual cosa facilitarà un procés feixuc per al ciutadà.

Per passar la ITV s'haurà d'ensenyar l'assegurança obligatòria. D'aquesta manera, quan entri en vigor de la llei les estacions d'ITV demanaran l'acreditació de l'assegurança obligatòria en cada inspecció.

Sí als detectors de radars, no als inhibidors. El text també permet els detectors de radars, tant dels fixos com dels mòbils que van dins els cotxes patrulla, però en cap cas s'autoritzen els inhibidors, que són durament castigats amb 6.000 euros de multa per a qui els porti i fins a 30.000 euros per als tallers que els instal·lin. A més, es retiraran 6 punts del carnet.

Deixa de ser obligatori portar els documents del cotxe. Durant la tramitació de la llei ja s'havien introduït altres modificacions al projecte presentat inicialment pel govern. Entre aquestes, la que posa fi a l'obligació de portar al cotxe tota la documentació, ja que haurà de ser l'administració la que comprovi que el vehicle disposa de tots els permisos. L'obligació del conductor es limitarà a tenir tots els documents exigits per la llei en regla i vigents, però no a dur-los físicament al vehicle.

No es perdran punts en autopistes d'accés a ciutats. Tampoc comportarà pèrdua de punts l'excés de velocitat en les autopistes d'accés a les ciutats, limitada als 80 quilòmetres per hora en el cas de Barcelona, sempre que el vehicle no superi els 130 quilòmetres per hora.

Parar al carril bus no restarà punts. Els conductors tampoc perdran punts del carnet, com passava fins ara, si estacionen o es paren al carril bus, en revolts, canvis de rasant, túnels, passos inferiors o interseccions. En aquests casos el conductor podrà rebre una multa, però no veurà retallats els punts.

Les multes finançaran la seguretat viària. La nova llei de seguretat viària, que es debatrà la setmana que ve al ple del Congrés, obligarà el govern a destinar tot el que s'hagi recaptat amb multes a polítiques de seguretat viària, com ara la supressió de punts negres.

La grua no es podrà endur cotxes de la zona blava. La llei sí que autoritza la retirada del vehicle quan estigui aparcat en un estacionament reservat a discapacitats, fet que es considerarà una falta greu, igual que programar el navegador GPS mentre es condueix, amb multes de fins a 200 euros.
Anar al contingut