Els ajuntaments de Reus, Tarragona i Cornellà de Llobregat suspenen en transparència política

Reus.- Els ajuntaments de Reus, Tarragona i Cornellà de Llobregat són els consistoris catalans que han obtingut una puntuació més baixa pel que fa al seu índex de transparència, segons l'estudi elaborat per Transparency International España consultat per l'ACN. Cap dels tres ajuntaments ha arribat a obtenir un aprovat en la seva valoració global: el de Reus ha obtingut, sobre cent, 48,8 punts, i els de Tarragona i Cornellà, 45. L'estudi valora el nivell de transparència dels cent ajuntaments més importants de l'Estat, amb l'objectiu de 'propiciar' un major nivell d'informació als ciutadans i a la societat, i realitzar una avaluació 'del major o menor' nivell de transparència de cada ajuntament.

Els ajuntaments de Reus, Tarragona i Cornellà de Llobregat suspenen en transparència política

Reus.- Els ajuntaments de Reus, Tarragona i Cornellà de Llobregat són els consistoris catalans que han obtingut una puntuació més baixa pel que fa al seu índex de transparència, segons l'estudi elaborat per Transparency International España consultat per l'ACN. Cap dels tres ajuntaments ha arribat a obtenir un aprovat en la seva valoració global: el de Reus ha obtingut, sobre cent, 48,8 punts, i els de Tarragona i Cornellà, 45. L'estudi valora el nivell de transparència dels cent ajuntaments més importants de l'Estat, amb l'objectiu de 'propiciar' un major nivell d'informació als ciutadans i a la societat, i realitzar una avaluació 'del major o menor' nivell de transparència de cada ajuntament.