Talavera preserva les masies en detriment de nous creixements residencials

Talavera preserva les masies en detriment de nous creixements residencials

Talavera preserva les masies en detriment de nous creixements residencials

ACN Cervera.-La Comissió territorial d'Urbanisme de Lleida ha aprovat una modificació de planejament que permetrà la preservació de les masies construïdes en sòl urbà de Talavera (Segarra), en comptes d'aprofitar els terrenys que ocupen per nous creixements residencials. La superfície afectada pel canvi abasta 49.533 metres quadrats de 13 àmbits situats als nuclis de Talavera, Civit i Pallerols, on es troben diverses construccions agrícoles i ramaderes. El planejament vigent fins ara preveia la transformació d'aquests terrenys en nous teixits residencials. Ara, a instància dels propietaris, es proposa substituir aquests desenvolupaments pel manteniment de les masies en l'entorn dels nuclis urbans.

D'aquesta manera, es deixaran de construir 142 habitatges i 9.769 metres quadrats de sostre. Igualment, s'incrementaran els espais lliures en 2.676 metres quadrats. La Comissió ha valorat que la modificació s'adequa a un context econòmic i social sense expectatives de desenvolupament i l'aposta per un model urbanístic que limita l'ocupació del sòl.