La gran majoria de dones no fan servir la píndola de l'endemà com a mètode anticonceptiu

La gran majoria d'espanyoles no utilitzen la píndola de l'endemà com a mètode anticonceptiu habitual i encara que, en general, no tenen dificultats per accedir-hi, els principals obstacles els troben en els centres de salut, i no en les farmàcies. Aquestes són algunes de les conclusions del primer estudi poblacional sobre ús i opinió de la píndola postcoital, promogut per la Societat Espanyola de Contracepció (SEC). La seva publicació coincideix amb el segon aniversari de la dispensació de la píndola sense recepta. L'estudi, realitzat per Sigma Dos, s'ha dut a terme mitjançant entrevistes telefòniques a 6.200 dones d'entre 14 i 50 anys.
La gran majoria de dones no fan servir la píndola de l'endemà com a mètode anticonceptiu
Madrid

La gran majoria de dones no fan servir la píndola de l'endemà com a mètode anticonceptiu

La gran majoria d'espanyoles no utilitzen la píndola de l'endemà com a mètode anticonceptiu habitual i encara que, en general, no tenen dificultats per accedir-hi, els principals obstacles els troben en els centres de salut, i no en les farmàcies. Aquestes són algunes de les conclusions del primer estudi poblacional sobre ús i opinió de la píndola postcoital, promogut per la Societat Espanyola de Contracepció (SEC). La seva publicació coincideix amb el segon aniversari de la dispensació de la píndola sense recepta. L'estudi, realitzat per Sigma Dos, s'ha dut a terme mitjançant entrevistes telefòniques a 6.200 dones d'entre 14 i 50 anys.
Actualitzat
La píndola de l'endemà es ven sense recepta a les farmàcies.

La píndola de l'endemà es ven sense recepta a les farmàcies.

El 14,1% de les dones espanyoles ha utilitzat alguna vegada la píndola postcoital i el seu ús està associat de manera majoritària a una situació d'urgència, fonamentalment per algun problema amb el mètode anticonceptiu utilitzat (77,7%). Així, un 65,3% de les enquestades afirma haver-la usat com a conseqüència d'haver-se trencat el preservatiu. En el 96,7% dels casos no han abandonat l'ús de mètodes anticonceptius habituals des que aquesta píndola està disponible. Això significa, segons María Ángeles Gómez, presidenta de la Confederació Iberoamericana de Contracepció, que el seu ús no està lligat a mantenir relacions sexuals sense protecció.

El president de la Fundació Espanyola de Contracepció, Ezequiel Pérez Campos, ha assenyalat que les dades demostren que la lliure disposició d'aquesta píndola és "positiva", que es tracta d'"una segona oportunitat anticonceptiva" i que la seva utilització per part de les espanyoles -similar a les dones d'altres països del nostre entorn- és "racional i sensata". La píndola postcoital no forma part de la farmaciola de les espanyoles: el 98,7% no fa una compra preventiva.

L'enquesta revela que, en general, no es troben dificultats per accedir-hi, ja que només un 11,3% assegura haver tingut algun problema, principalment en intentar obtenir-la a través d'algun servei sanitari (40,7%). El perfil de la usuària correspon al d'una dona d'entre 25 i 34 anys, resident en una població de més de 10.000 habitants, que conviu en parella, no té fills, i es declara de centreesquerra i en un alt percentatge (58%), catòlica. A més, el mètode anticonceptiu habitual d'aquestes dones és el preservatiu (59,2%). Andalusia, Catalunya i Madrid són les comunitats autònomes on més s'utilitza, encara que és lògic ja que també són les que tenen més població femenina. Això no obstant, les dades assenyalen que la comunitat andalusa és on més penetració té aquest mètode.

Pel que fa a les actituds i opinions sobre la píndola postcoital, el 60,2% creu que el seu ús pot ser perjudicial per a la salut i un 53,4% la considera com un mètode abortiu. Segons Esther de la Viuda, presidenta de la Societat Espanyola de Contracepció, aquestes dades posen en relleu que el missatge que és una "bomba hormonal" ha calat en la població. Segons la doctora, la píndola postcoital no és abortiva, ja que l'únic que fa és impedir la fecundació i, en cas que aquesta es portés a terme, hi hauria implantació i gestació. En aquest sentit, ha insistit que es pot utilitzar amb seguretat i, per això, ha considerat que "la lliure dispensació no és un disbarat".

Només el 30% de les espanyoles equipara l'efectivitat d'aquesta píndola a la dels anticonceptius habituals, i la gran majoria (94,8%) considera que no protegeix de les malalties de transmissió sexual. L'estudi revela l'alt grau de coneixement que es té d'aquest mètode, ja que un 98,6% de les dones assegura haver-ne sentit a parlar, principalment a través dels mitjans de comunicació.

El 27,5% de les espanyoles que ha utilitzat alguna vegada aquesta píndola ho ha fet durant els últims 12 mesos i, d'elles, gairebé el cent per cent, l'han fet servir una sola vegada.

La farmàcia és el lloc més freqüent per a l'obtenció de la píndola (33,9%), seguida dels serveis d'atenció primària (27,5%) i els serveis d'urgència (23%).

Menys de la meitat de les entrevistades assegura no haver rebut informació sobre mètodes anticonceptius en demanar la píndola postcoital, un tema en què, segons els experts, "cal incidir".

A dos terços de les dones els sembla bé la lliure dispensació, i d'elles, la meitat li dóna suport sense cap tipus de restricció i l'altra meitat només en les més grans de 16 anys.