La Fundació Privada Hospital de Sant Pau gestionava 933 immobles valorats en 156 MEUR el 2012

ACN Barcelona.-La Fundació Privada Hospital de Sant Pau gestionava el 2012 un total de 933 immobles amb un valor de 156 milions d'euros, segons un informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya basat en dades d'aquell any. Els 933 immobles estaven vinculats a 90 finques, rústiques o urbanes, de 22 municipis, i eren procedents, majoritàriament, de donacions, herències i llegats. La major part d'aquests immobles estaven arrendats a tercers. El valor que hi donava la sindicatura a finals del 2012, 156 milions, diferia de la darrera taxació encarregada a experts independents l'últim trimestre del mateix any per la Fundació, prop de 181 milions, però la Sindicatura veu aquest segon valor "raonable".
La Fundació Privada Hospital de Sant Pau gestionava 933 immobles valorats en 156 MEUR el 2012

La Fundació Privada Hospital de Sant Pau gestionava 933 immobles valorats en 156 MEUR el 2012

ACN Barcelona.-La Fundació Privada Hospital de Sant Pau gestionava el 2012 un total de 933 immobles amb un valor de 156 milions d'euros, segons un informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya basat en dades d'aquell any. Els 933 immobles estaven vinculats a 90 finques, rústiques o urbanes, de 22 municipis, i eren procedents, majoritàriament, de donacions, herències i llegats. La major part d'aquests immobles estaven arrendats a tercers. El valor que hi donava la sindicatura a finals del 2012, 156 milions, diferia de la darrera taxació encarregada a experts independents l'últim trimestre del mateix any per la Fundació, prop de 181 milions, però la Sindicatura veu aquest segon valor "raonable".