Experts reunits a Barcelona asseguren que amb mesures senzilles es reduiria la mortalitat de les dones en el part a llocs com Sierra Leone

Experts reunits a Barcelona asseguren que amb mesures senzilles es reduiria la mortalitat de les dones en el part a llocs com Sierra Leone

Experts reunits a Barcelona asseguren que amb mesures senzilles es reduiria la mortalitat de les dones en el part a llocs com Sierra Leone

Actualitzat