Els pisos s'han apujat gairebé en 100% en vuit anys mentre que els sous només ho han fet un 30%

A Catalunya, un treballador necessitaria dedicar tot el seu salari brut durant set anys per pagar un pis de compra, sense gastar en res més. És una estadística que revela que en els últims set anys, del 1995 al 2002, els pisos gairebé han doblat el preu, és a dir, han pujat prop d'un 100%, i, en canvi, els salaris només han augmentat un 30%.
Els pisos s'han apujat gairebé en 100% en vuit anys mentre que els sous només ho han fet un 30%
Catalunya

Els pisos s'han apujat gairebé en 100% en vuit anys mentre que els sous només ho han fet un 30%

A Catalunya, un treballador necessitaria dedicar tot el seu salari brut durant set anys per pagar un pis de compra, sense gastar en res més. És una estadística que revela que en els últims set anys, del 1995 al 2002, els pisos gairebé han doblat el preu, és a dir, han pujat prop d'un 100%, i, en canvi, els salaris només han augmentat un 30%.
Actualitzat
Aconseguir una vivenda és cada vegada més difícil. Els sous augmenten molt menys del que ho fa el preu de la vivenda i això es tradueix en un augment significatiu de l'esforç que han de fer les famílies per comprar un habitatge. A mitjans dels noranta, els sous pujaven cada any una mica més que la vivenda, però a partir de 1998 la tendència es va invertir. Des d'aleshores, els preus s'han disparat i pràcticament cada any han pujat al voltant d'un 15%. Tot plegat ha fet que a Catalunya l'increment dels preus de la vivenda en els últims vuit anys hagi estat de gairebé del 100%. L'estudi que ha fet Caixa Catalunya també compara els anys de salari que fan falta per accedir a un habitatge. En el conjunt d'Espanya fa falta el salari de més de cinc anys i mig, però al País Basc, Madrid, Catalunya o les Balears l'esforç és molt superior i arriba als set anys de salari. Comunitats com Cantàbria, Navarra o la Rioja estan a nivells de la mitjana espanyola, mentre que a València o Andalusia necessiten un any menys de salari. A Extremadura, el lloc on és més barat, només fan falta tres anys de salari per aconseguir una vivenda.