Els partits catalans acorden crear un permís de paternitat addicional al de la mare

Tots els partits catalans han pactat una proposta de resolució per presentar davant del Congrés en la qual es demana reformar l'Estatut dels Treballadors per crear un permís de paternitat de quatre setmanes. Aquest permís seria addicional i independent del de la mare i aplicable a tots els treballadors. Està previst que tots els grups aprovin aquesta proposta en un ple ordinari del Parlament a mitjans de desembre.
Els partits catalans acorden crear un permís de paternitat addicional al de la mare
Barcelona

Els partits catalans acorden crear un permís de paternitat addicional al de la mare

Tots els partits catalans han pactat una proposta de resolució per presentar davant del Congrés en la qual es demana reformar l'Estatut dels Treballadors per crear un permís de paternitat de quatre setmanes. Aquest permís seria addicional i independent del de la mare i aplicable a tots els treballadors. Està previst que tots els grups aprovin aquesta proposta en un ple ordinari del Parlament a mitjans de desembre.
Actualitzat
Actualment, el pare té dret a gaudir d'un permís només si la mare li cedeix part del seu permís de setze setmanes. Per tant, el pare pot tenir un permís de manera simultània o successiva al de la mare sempre que la suma dels períodes de descans no passi d'aquestes setze setmanes o de les corresponents en cas de part múltiple.

Aquesta proposició de llei, pactada a partir d'una proposta inicial de CiU, pretén introduir un "element de discriminació positiva cap al pare perquè pugui gaudir d'un cert període de descans en el supòsit de paternitat". El text que s'aprovarà al Parlament permet també que la mare cedeixi al pare part de les seves setze setmanes de descans, sempre que no siguin les sis primeres.

Una altra de les novetats d'aquesta iniciativa legal és que si aconsegueix l'aval del Congrés s'incrementaria "en quatre setmanes" el període de descans en els casos de part, adopció o acollida d'un menor "amb discapacitats o greus problemes de salut". En cas d'alguna adopció internacional, la proposta diu que quan es necessiti un desplaçament previ dels pares al país d'origen del menor, els permisos poden iniciar-se fins a quatre setmanes abans de la resolució per la qual es constitueix l'adopció.