El programa de detecció a l'Alt Pirineu i Aran ajuda a diagnosticar de manera precoç deu càncers de mama el 2015

El programa de detecció a l'Alt Pirineu i Aran ajuda a diagnosticar de manera precoç deu càncers de mama el 2015

El programa de detecció a l'Alt Pirineu i Aran ajuda a diagnosticar de manera precoç deu càncers de mama el 2015

ACN Lleida.-El Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama (PDPCM) del Departament de Salut va ajudar a detectar deu càncers de mama en fase inicial a la Regió Sanitària de l'Alt Pirineu i Aran durant l'any 2015. De totes les 3.895 dones d'entre 50 i 69 anys de l'Alt Pirineu i Aran convidades a participar en el programa, el 77,30% (3.012 dones) van sotmetre's a les proves. D'entre les dones que no hi van participar, el 9,5% va declarar que s'havien fet la mamografia per altres mitjans, el que suposa una cobertura del 86,83%. Del total de mamografies realitzades, el 98% dels casos entraven en els paràmetres de normalitat i es tornarà a citar les pacients al cap de 24 mesos. En un 0,7% dels casos (21 dones), el resultat va requerir un avançament de la propera mamografia, tot convidant aquestes dones als sis o dotze mesos, en funció de les indicacions dels radiòlegs del programa en cada cas concret.

Així mateix, es van efectuar proves addicionals a 37 dones i 11 van ser derivades a la Unitat Funcional de Mama (UFM) per seguir estudi i\/o tractament. D'aquestes dones, a deu se'ls va diagnosticar un càncer en fase inicial del qual no tenien cap símptoma, el mateix nombre que al 2014. L'índex de detecció és del 3 per cada mil dones que participen al programa (l'any 2014 va ser del 3,5 per cada mil). Aquest índex s'adequa als estàndards de qualitat que recomana la Guia Europea contra el càncer.Gràcies al PDPCM aquestes dones han pogut iniciar el tractament en un estadi inicial de la malaltia, quan existeixen més opcions terapèutiques, especialment de les menys agressives (cirurgia conservadora en lloc de mastectomia). El cribratge amb mamografia augmenta les possibilitats de curació dels càncers detectats precoçment i pot disminuir la mortalitat per aquest tumor entre un 25 i un 35%.El Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama està inclòs al Pla director d'oncologia i una de les línies estratègiques d'actuació del Pla de Salut territorial, dins el projecte de potenciar els programes de promoció de la salut i prevenció de les malalties. L'Oficina Tècnica de Cribratge de l'Alt Pirineu i Aran coordina el PDPCM a la Regió.El programa es desenvolupa a nivell qualitatiu igual que a la resta de Catalunya però a nivell organitzatiu s'ha adaptat a les peculiaritats del territori pirinenc. Així, s'han creat unitats territorials de cribratge (UTC) als hospitals comarcals de Vielha, Tremp, la Seu d'Urgell i Puigcerdà, amb la finalitat d'apropar el programa a la població i amb l'objectiu de sensibilitzar la dona a participar se li fa una trucada telefònica per augmentar l'accessibilitat. La Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran té una població diana de 7.945 dones de 50 a 69 anys, segons el RCA 2015.