El laboratori d'Aqualia a Lleida va fer prop de 83.000 analítiques d'aigües durant el 2012

Lleida (ACN).- El laboratori d'Aqualia de Lleida dedicat a la gestió integral de l'aigua, AqualiaLAB Lleida, ha renovat i ampliat l'acreditació de l'Entitat Estatal d'Acreditació (ENAC) 531/LE111 d'acord a la norma UNE-EN ISO/IEC 17025. En concret, s'han incorporat a l'acreditació nous paràmetres en cromatografia iònica, cromatografia de gasos-espectrometria de masses, en matriu d'aigua residual i de piscina, la qual suposa un plus de garantia sobre la fiabilitat dels assajos efectuats en anàlisis d'aigua de consum, aigües continentals, aigües residuals i aigües de piscina. El laboratori va fer l'any passat prop de 83.000 determinacions analítiques d'aigües de consum, aigües residuals, de piscina i de sòls i fangs, entre d'altres, tant per als municipis que Aqualia gestiona a Catalunya i Balears, com per a empreses privades.
El laboratori d'Aqualia a Lleida va fer prop de 83.000 analítiques d'aigües durant el 2012

El laboratori d'Aqualia a Lleida va fer prop de 83.000 analítiques d'aigües durant el 2012

Lleida (ACN).- El laboratori d'Aqualia de Lleida dedicat a la gestió integral de l'aigua, AqualiaLAB Lleida, ha renovat i ampliat l'acreditació de l'Entitat Estatal d'Acreditació (ENAC) 531/LE111 d'acord a la norma UNE-EN ISO/IEC 17025. En concret, s'han incorporat a l'acreditació nous paràmetres en cromatografia iònica, cromatografia de gasos-espectrometria de masses, en matriu d'aigua residual i de piscina, la qual suposa un plus de garantia sobre la fiabilitat dels assajos efectuats en anàlisis d'aigua de consum, aigües continentals, aigües residuals i aigües de piscina. El laboratori va fer l'any passat prop de 83.000 determinacions analítiques d'aigües de consum, aigües residuals, de piscina i de sòls i fangs, entre d'altres, tant per als municipis que Aqualia gestiona a Catalunya i Balears, com per a empreses privades.