El Consell de Residents Espanyols d'Andorra continua la tasca de divulgació de les seves funcions a través d'un web i un tríptic

Andorra la Vella.- El Consell de Residents Espanyols d'Andorra continua la tasca de divulgació de les seves funcions entre el col·lectiu que representa, a través d'iniciatives com el nou web o bé el repartiment d'un tríptic informatiu, entre altres accions. El president del CRE, Pere Blanch, ha explicat que un dels principals objectius de la nova junta, que es va constituir ara fa un any, ha estat canviar la 'mala imatge' que el col·lectiu de residents espanyols tenia del CRE després d'haver estat algun temps sense representació a Andorra, ja que els membres de l'anterior junta ja havien obtingut la nacionalitat andorrana. Per tot això, segons Blanch, la primera feina que es van proposar, i que encara continuen duent a terme, és fer que els espanyols residents a Andorra coneguin l'organisme i sàpiguen quines són les seves funcions. Blanch creu que l'esforç que s'ha fet durant el darrer any ha tingut una certa repercussió i eficàcia però ha afegit que s'ha de continuar en aquesta direcció.
El Consell de Residents Espanyols d'Andorra continua la tasca de divulgació de les seves funcions a través d'un web i un tríptic

El Consell de Residents Espanyols d'Andorra continua la tasca de divulgació de les seves funcions a través d'un web i un tríptic

Andorra la Vella.- El Consell de Residents Espanyols d'Andorra continua la tasca de divulgació de les seves funcions entre el col·lectiu que representa, a través d'iniciatives com el nou web o bé el repartiment d'un tríptic informatiu, entre altres accions. El president del CRE, Pere Blanch, ha explicat que un dels principals objectius de la nova junta, que es va constituir ara fa un any, ha estat canviar la 'mala imatge' que el col·lectiu de residents espanyols tenia del CRE després d'haver estat algun temps sense representació a Andorra, ja que els membres de l'anterior junta ja havien obtingut la nacionalitat andorrana. Per tot això, segons Blanch, la primera feina que es van proposar, i que encara continuen duent a terme, és fer que els espanyols residents a Andorra coneguin l'organisme i sàpiguen quines són les seves funcions. Blanch creu que l'esforç que s'ha fet durant el darrer any ha tingut una certa repercussió i eficàcia però ha afegit que s'ha de continuar en aquesta direcció.