Equipaments municipals esportius, centres cívics i escoles caríssims de mantenir

Molts municipis de Catalunya van aprofitar la facilitat per obtenir crèdit i els ingressos municipals, bàsicament per permisos d'obres, per dotar els pobles i ciutats d'un seguit d'equipaments municipals que, si bé molts d'ells són necessaris, ara no es poden mantenir. La crisi i les retallades fan insostenible tenir oberts determinats poliesportius, centres cívics o escoles si no es rebaixen els costos de manteniment.
Equipaments municipals esportius, centres cívics i escoles caríssims de mantenir
Mataró

Equipaments municipals esportius, centres cívics i escoles caríssims de mantenir

Molts municipis de Catalunya van aprofitar la facilitat per obtenir crèdit i els ingressos municipals, bàsicament per permisos d'obres, per dotar els pobles i ciutats d'un seguit d'equipaments municipals que, si bé molts d'ells són necessaris, ara no es poden mantenir. La crisi i les retallades fan insostenible tenir oberts determinats poliesportius, centres cívics o escoles si no es rebaixen els costos de manteniment.
Redacció Actualitzat
cornellà

Un exemple d'aquesta situació es troba als centres esportius de Mataró.

El problema no és pas d'infrautilització, almenys en molts casos, amb les pistes ocupades, a banda i banda, matí i tarda.

De fet, fins a les 12 de la nit, hi ha esportistes fent handbol o futbol sala A Mataró, l'èxit esportiu de la instal·lació, oberta fa 4 anys, és innegable, però a l'ajuntament li genera un problema econòmic.

La despesa de manteniment puja a 262.000 euros i el que paguen els usuaris no arriba al 5%.

Per això, l'ajuntament va decidir posar uns cartells informatius perquè els usuaris sàpiguen què costa tenir les pistes obertes i que tothom s'impliqui a gastar menys. Aquesta campanya de conscienciació també pot servir per evitar actes de vandalisme o un ús inadequat de les instal·lacions. En quatre mesos, però, molts ni s'havien adonat que hi eren.

La campanya vol implicar, sobretot, els clubs que fan ús de la trentena d'instal·lacions que hi ha a la ciutat. Si els clubs no redueixen despeses, se'ls augmentarà la quota.

En conjunt, l'ajuntament aporta el 94% del cost de manteniment de tots els centres esportius municipals i vol reduir dràsticament el milió i mig d'euros que hi posa cada any. No rebaixar costos, sigui en personal, llum, calefacció o aigua, tindrà conseqüències per als clubs que els fan servir.

Mataró descarta, ara com ara, tancar cap instal·lació, però hi ha molta preocupació pel que fa a rebaixar els costos.

A Cornellà, han iniciat una campanya similar, però no només en equipaments esportius; també en centres cívics i escoles.