Els canals de TV3 milloren la cobertura i la qualitat arreu del territori

Pròximament, TV3 farà canvis en els paràmetres de difusió dels seus canals de TDT que poden afectar la sintonització del senyal a les demarcacions de Tarragona, Lleida i Girona

El proper 3 de novembre canviaran alguns paràmetres de difusió dels canals de TV3 per millorar la cobertura del senyal i l'accessibilitat a tota l'oferta temàtica i de serveis complementaris. Aquests canvis poden afectar alguns receptors de les demarcacions de Tarragona, Lleida i Girona, on pot caldre ressintonitzar els canals. 

La millora de les emissions de la CCMA, com a conseqüència del canvi en el transport del senyal que es farà via satèl·lit, permetrà ampliar arreu del país la recepció òptima de TV3 HD, 3/24, Super3/33, Esport3; els serveis de subtitulació, audiodescripció i tots els serveis associats a través del botó vermell. El canvi també inclou la millora de l'accessibilitat de les emissores de Catalunya Ràdio a través de la TDT i de les emissions d'IB3, en el marc de la reciprocitat de les televisions públiques amb les Illes Balears.

Aquest procés de millora pot fer necessari que alguns receptors, en bona part del territori, requereixin una ressintonització i/o reubicació dels canals en el botó corresponent del comandament o en la posició desitjada a la llista de canals.  

Així doncs, si a partir del 3 de novembre, el senyal de qualsevol dels canals de Televisió de Catalunya a les comarques de Girona, Tarragona o Lleida, fora de la Vall d'Aran, es deixa de veure amb normalitat, caldrà fer una recerca en la guia de programació i tornar-los a reubicar en el lloc desitjat del comandament. En alguns casos, és possible que l'aparell hagi activat una ressintonització automàtica dels canals afectats pel canvi, i que hagin quedat a la cua del llistat de canals memoritzats. En el cas de no trobar-los, serà necessària fer una ressintonització i una posterior reubicació en el lloc i ordre desitjat.   

És possible que en alguns dispositius no sigui necessària cap actuació, ja que els aparells més avançats detecten les modificacions dels canals i els reubiquen automàticament al mateix lloc del llistat de canals presintonitzats. Tampoc serà necessari ressintonitzar en el cas dels aparells situats a les comarques de Barcelona ni a la Vall d'Aran, ja que la millora del senyal i de les prestacions tècniques en aquestes zones no implica, en aquest cas, un canvi dels paràmetres d'emissió.  

Informació detallada a l'audiència 

Qualsevol persona pot adreçar-se, com és habitual, al Servei d'Atenció a l'Audiència de la CCMA (www.tv3.cat/atencio) per resoldre qualsevol dubte relacionat amb el nou canvi de freqüències de televisió.  

tv3.cat 

Anar al contingut