Per què t'has de posar crema solar ara com si fos el mes d'agost?

Tot i una temperatura inferior, el sol radia com a finals d'agost
Francesc Mauri

Cap al 22 de desembre (això pot variar un dia amunt o avall) arriba el solstici d'hivern. És el moment en què el sol, a l'hemisferi nord, es troba més baix a l'horitzó i en què la radiació rebuda del sol és menor. La teoria seria que aquest dia hi hagués la temperatura més baixa de l'any. Cap al 22 de juny, dia amunt o dia avall, passa a l'inrevés. El solstici d'estiu ens visita i el sol es troba a més alçada a l'horitzó. És el moment en què escalfa més. La teoria seria que aquest dia hi hagués la temperatura més alta de l'any.

Per què no fa més fred quan el sol escalfa menys i més calor quan escalfa més? L'explicació és en el que anomenem inèrcia del sòl o terra i també de l'aigua dels oceans.

Quan el sol va perdent força, avançada la tardor, el terra es va refredant relativament de pressa i, més lentament, els mars i oceans. Quan arriba el moment mínim, al solstici d'hivern, el terra i el mar no frenen de cop en aquesta pèrdua de la calor que contenen. Podríem dir que es passen de frenada. La inèrcia dels materials fa que continuï el refredament.

Quan es va acabant la primavera, passa el mateix. Van guanyant calor i arriba el màxim al solstici d'estiu, pels volts de Sant Joan. L'escalfament del terra o dels mars i oceans no s'atura i continua unes setmanes més per la inèrcia.

Tot plegat vol dir que els dies més freds de l'any arriben al gener i febrer, quan fa més d'un mes del mínim de l'any, i els més càlids ens visiten al juliol i al setembre, unes setmanes després del màxim de l'any. El dia, per tant, que ens cremarà més la pell o ens bronzejarà és cap al 22 de juny i el dia que menys, cap al 22 de desembre.

Entre el dia amb el sol més baix al desembre i el dia amb el sol més alt el juny següent, el sol va creixent a l'horitzó. I a l'inrevés, entre el dia més càlid de l'any i el més fred, el sol va baixant o decreixent a l'horitzó.

El dibuix que il·lustra la notícia ens certifica que en aquest creixement i decreixement hi ha una simetria que, lògicament, també la trobem en el calendari. El pròxim 15 d'abril, per exemple, tenim la mateixa "potència" solar que el 25 d'agost.

Per això, aquests dies tenim la sensació d'un sol que crema molt, si bé no es pot comparar la temperatura de l'aire, encara poc càlida en aquesta època i molt càlida a finals d'agost.

La recomanació és clara: no oblideu la crema solar. Tant la força del sol com la blancor hivernal acumulada ho fan imprescindible.