Imatges satèl·lit

12/11/2019 20:00 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 12/11/2019 a les 20:00
12/11/2019 14:15 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 12/11/2019 a les 14:15
12/11/2019 14:30 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 12/11/2019 a les 14:30
12/11/2019 14:45 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 12/11/2019 a les 14:45
12/11/2019 15:00 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 12/11/2019 a les 15:00
12/11/2019 15:15 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 12/11/2019 a les 15:15
12/11/2019 15:30 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 12/11/2019 a les 15:30
12/11/2019 15:45 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 12/11/2019 a les 15:45
12/11/2019 16:00 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 12/11/2019 a les 16:00
12/11/2019 16:15 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 12/11/2019 a les 16:15
12/11/2019 16:30 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 12/11/2019 a les 16:30
12/11/2019 16:45 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 12/11/2019 a les 16:45
12/11/2019 17:00 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 12/11/2019 a les 17:00
12/11/2019 17:15 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 12/11/2019 a les 17:15
12/11/2019 17:30 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 12/11/2019 a les 17:30
12/11/2019 17:45 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 12/11/2019 a les 17:45
12/11/2019 18:00 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 12/11/2019 a les 18:00
12/11/2019 18:15 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 12/11/2019 a les 18:15
12/11/2019 18:30 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 12/11/2019 a les 18:30
12/11/2019 18:45 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 12/11/2019 a les 18:45
12/11/2019 19:00 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 12/11/2019 a les 19:00
12/11/2019 19:15 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 12/11/2019 a les 19:15
12/11/2019 19:30 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 12/11/2019 a les 19:30
12/11/2019 19:45 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 12/11/2019 a les 19:45
Instagram #324eltemps