Imatges satèl·lit

17/12/2018 02:00 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 17/12/2018 a les 02:00
16/12/2018 20:15 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 16/12/2018 a les 20:15
16/12/2018 20:30 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 16/12/2018 a les 20:30
16/12/2018 20:45 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 16/12/2018 a les 20:45
16/12/2018 21:00 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 16/12/2018 a les 21:00
16/12/2018 21:15 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 16/12/2018 a les 21:15
16/12/2018 21:30 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 16/12/2018 a les 21:30
16/12/2018 21:45 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 16/12/2018 a les 21:45
16/12/2018 22:00 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 16/12/2018 a les 22:00
16/12/2018 22:15 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 16/12/2018 a les 22:15
16/12/2018 22:30 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 16/12/2018 a les 22:30
16/12/2018 22:45 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 16/12/2018 a les 22:45
16/12/2018 23:00 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 16/12/2018 a les 23:00
16/12/2018 23:15 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 16/12/2018 a les 23:15
16/12/2018 23:30 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 16/12/2018 a les 23:30
16/12/2018 23:45 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 16/12/2018 a les 23:45
17/12/2018 00:00 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 17/12/2018 a les 00:00
17/12/2018 00:15 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 17/12/2018 a les 00:15
17/12/2018 00:30 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 17/12/2018 a les 00:30
17/12/2018 00:45 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 17/12/2018 a les 00:45
17/12/2018 01:00 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 17/12/2018 a les 01:00
17/12/2018 01:15 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 17/12/2018 a les 01:15
17/12/2018 01:30 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 17/12/2018 a les 01:30
17/12/2018 01:45 UTC
Catalunya, imatges de l'infraroig 17/12/2018 a les 01:45