Un nou sistema d'avís d'incendi amb sirena reduirà el temps d'evacuació de les urbanitzacions

Un innovador sistema d'avís amb sirena, presentat per la Diputació de Barcelona, que s'utilitzarà com a experiència pilot en una urbanització de Caldes de Montbui, permetrà reduir el temps per evacuar les urbanitzacions en cas d'incendi forestal. Actualment, el sistema d'avís d'evacuació utilitzat és el d'enviar a la urbanització un vehicle del municipi amb un sistema de megafonia. El procediment és operatiu en molts casos, però insuficient en altres a causa de la gran distància existent entre les urbanitzacions i el centre de recepció d'alarmes del municipi, o bé per la gran quantitat de vies internes de la urbanització, fet que provoca un retard considerable en l'activació de l'avís.
Un nou sistema d'avís d'incendi amb sirena reduirà el temps d'evacuació de les urbanitzacions
Incendis

Un nou sistema d'avís d'incendi amb sirena reduirà el temps d'evacuació de les urbanitzacions

Un innovador sistema d'avís amb sirena, presentat per la Diputació de Barcelona, que s'utilitzarà com a experiència pilot en una urbanització de Caldes de Montbui, permetrà reduir el temps per evacuar les urbanitzacions en cas d'incendi forestal. Actualment, el sistema d'avís d'evacuació utilitzat és el d'enviar a la urbanització un vehicle del municipi amb un sistema de megafonia. El procediment és operatiu en molts casos, però insuficient en altres a causa de la gran distància existent entre les urbanitzacions i el centre de recepció d'alarmes del municipi, o bé per la gran quantitat de vies internes de la urbanització, fet que provoca un retard considerable en l'activació de l'avís.
Actualitzat
El nou sistema consisteix en l'avís acústic mitjançant una sirena per a l'evacuació de les urbanitzacions. Aquest sistema preveu la instal·lació en una zona estratègica de la urbanització, per garantir la millor cobertura acústica, d'una sirena amb una potència de 800 watts en un conjunt amb una alçària de 15 metres, acompanyada d'un equipament informàtic al centre de recepció d'alarmes del municipi, a través del qual s'activa el sistema sonor, mitjançant la freqüència de ràdio de la zona. L'activació de la sirena, la farà la Policia Local de Caldes de Montbui a través d'un programa informàtic, i l'estudi d'implantació d'aquest sistema, fet per l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, assenyala que la cobertura acústica que s'obté se situa a prop del 90 per cent. En aquesta urbanització hi ha 97 parcel·les habitades, 220 sense habitar, el nombre d'habitants permanents hi és d'un centenar, les vies internes tenen una longitud total de 4,4 quilòmetres, la distància amb el centre de recepció d'alarmes és de 9 quilòmetres i la distància amb el centre de recepció dels evacuats és de 7,2 quilòmetres. Amb les característiques d'aquesta urbanització de Caldes de Montbui, el temps d'avís amb el sistema actual és de 31 minuts i el temps d'evacuació és d'una hora i 16 minuts, mentre que amb el nou sistema el temps d'avís d'evacuació passa a ser de 3 minuts i el temps d'evacuació es redueix a 48 minuts. A la demarcació de Barcelona hi ha actualment un total de 543 urbanitzacions situades en terrenys forestals, de les quals 233, repartides en 88 municipis, estan classificades com de risc alt. Actualment s'han redactat 136 plans d'evacuació d'urbanitzacions, i s'ha arribat a 40 municipis i aproximadament a 20.000 habitatges amb l'objectiu de garantir la seguretat de les evacuacions en cas de perill i conscienciar els veïns sobre les precaucions bàsiques que s'han d'adoptar per evitar l'inici d'un incendi, les mesures per preparar l'habitatge i reduir els efectes del foc i les recomanacions en cas d'emergència.