Previsions de l'Agència Catalana de Notícies per avui, dimarts, 23 d'octubre del 2007

ATENCIó ABONATS: L'Agència Catalana de Notícies preveu cobrir avui els actes i convocatòries que es detallen a continuació:
Previsions de l'Agència Catalana de Notícies per avui, dimarts, 23 d'octubre del 2007

Previsions de l'Agència Catalana de Notícies per avui, dimarts, 23 d'octubre del 2007

ATENCIó ABONATS: L'Agència Catalana de Notícies preveu cobrir avui els actes i convocatòries que es detallen a continuació: