La ponència sobre projecte polític defensa les reformes estatutàries i el finançament autonòmic

La ponència sobre "Estratègia i projecte polític" defensa l'impuls de reformes estatutàries i del finançament autonòmic i planteja un reguitzell de mesures per intentar superar les carències pressupostàries i legals dels ajuntaments. Els socialistes certifiquen que donaran suport a les reformes d'Estatuts d'Autonomia que respectin la Constitució, tinguin un ampli suport social i polític i garanteixin la igualtat de drets de tots els ciutadans i la cohesió entre tots els territoris. Així mateix, es comprometen a ampliar el marge d'actuació de les comunitats autònomes.
36è Congrés Federal

La ponència sobre projecte polític defensa les reformes estatutàries i el finançament autonòmic

La ponència sobre "Estratègia i projecte polític" defensa l'impuls de reformes estatutàries i del finançament autonòmic i planteja un reguitzell de mesures per intentar superar les carències pressupostàries i legals dels ajuntaments. Els socialistes certifiquen que donaran suport a les reformes d'Estatuts d'Autonomia que respectin la Constitució, tinguin un ampli suport social i polític i garanteixin la igualtat de drets de tots els ciutadans i la cohesió entre tots els territoris. Així mateix, es comprometen a ampliar el marge d'actuació de les comunitats autònomes.
Actualitzat
En el text original de la ponència es precisava que el PSOE seria l'actor principal en les reformes estatutàries i establia tres "principis, requisits o criteris immodificables". Ara, però, s'ha eliminat el terme "immodificable" i el text diu que "els socialistes serem actors principals en les reformes estatutàries que es plantegin en el futur", i que "aquestes reformes han de dur-se a terme d'acord amb la Constitució i respectant les seves previsions; han de guanyar-se un ampli suport social i polític, i han de preservar la igualtat de drets de tots els ciutadans i la cohesió i solidaritat entre els territoris". On abans es deia que les reformes estatutàries es farien en el marc de la Constitució ara es diu que es faran "conforme" a la Carta Magna. Segons el dictamen definitiu de la comissió d'estratègia i suport polític del 36è congrés del PSOE, els socialistes espanyols han coincidit a "revisar el finançament autonòmic, d'acord amb els principis d'autonomia, suficiència, solidaritat i responsabilitat fiscal". Ha estat el PSC qui ha arrencat a la resta de federacions del PSOE el compromís que es revisarà el finançament de les comunitats autònomes. L'esmena del PSC al text original, que ha comptat amb el suport de federacions com l'andalusa o l'extremenya, ha causat "satisfacció" entre la delegació dels socialistes catalans, ha explicat la ponent Teresa Cunillera, ja que el PSC vol que s'aprovi un nou finançament que satisfaci la Generalitat abans que clogui aquesta legislatura. El PSOE també afegeix que el desenvolupament i enfortiment de l'Espanya de les autonomies suposa eliminar algunes altres reformes institucionals que assegurin la participació d'unes comunitats autònomes madures i consolidades en les polítiques de l'Estat, començant pel Senat per convertir-lo en una cambra de representació territorial. A més a més, insten a vincular les comunitats autònomes al procés de construcció europea, en particular, a la presa de decisions que afectin les seves competències al si de la UE. La comissió ha creat un nou epígraf sobre els municipis, el primer que dedica un congrés socialista a aquest tema, en considerar que els ajuntaments pateixen algunes insuficiències jurídiques i que tenen problemes pressupostaris i de competències. El PSOE proposa modificar el finançament local per atendre les mancances dels municipis, que sovint s'ocupen de coses per les quals no reben finançament i en deixen de fer altres que podrien fer perquè són les administracions més pròximes als ciutadans.