La crisi econòmica accentua actituds racistes entre els ciutadans

La crisi econòmica ha provocat un enduriment de la imatge que els espanyols tenen de la immigració. A Catalunya la meitat dels ciutadans, segons un informe del Ministeri de Treball, creu que el nombre d'immigrants és excessiu. La percepció contradiu la tendència actual en què el padró mostra un lleuger descens de l'arribada de nouvinguts. Per frenar que s'estenguin estereotips i actituds racistes, l'Oficina per a la Pau i els Drets Humans de la Generalitat porta a terme uns tallers als instituts adreçats a mestres, alumnes i pares.
La crisi econòmica accentua actituds racistes entre els ciutadans
Societat

La crisi econòmica accentua actituds racistes entre els ciutadans

La crisi econòmica ha provocat un enduriment de la imatge que els espanyols tenen de la immigració. A Catalunya la meitat dels ciutadans, segons un informe del Ministeri de Treball, creu que el nombre d'immigrants és excessiu. La percepció contradiu la tendència actual en què el padró mostra un lleuger descens de l'arribada de nouvinguts. Per frenar que s'estenguin estereotips i actituds racistes, l'Oficina per a la Pau i els Drets Humans de la Generalitat porta a terme uns tallers als instituts adreçats a mestres, alumnes i pares.
Actualitzat
Imatge del curtmetratge "Proverbio Chino"de Javier San Román

Imatge del curtmetratge "Proverbio Chino"de Javier San Román

El taller Aules de Cinema i Drets Humans s'inicia amb el visionat del curtmetratge "Proverbio Chino", que després es comenta amb els alumnes de Batxillerat. Amb el debat han de tractar els temes bàsics: els prejudicis, els estereotips, la discriminació i el racisme.

Precisament, tal com es detecta a l'Oficina per a la Pau i els Drets Humans de la Generalitat, els adolescents són "molt permeables" i és el moment de "marcar actituds positives". Juntament amb l'associació Zinhezba, la Generalitat duu a terme 40 tallers d'aquest tipus, tots adreçats a prevenir actituds racistes.